Statistiske analyser 015

Ungdoms levekår i 1990-årene

Ungdoms levekår i1990-årene gir en framstilling av ungdoms levekår slik de eri dag. Det er også lagt vekt på å vise endringer i ungdoms levekår fra 1980 og midtveis inn 1990-årene. Ungdoms levekår kan lett oppfattes som et midlertidig fenomen, fordi vi forventer at velferd,i hvert fall til en viss grad, øker med alder Men unge menneskers levekår forteller oss mer enn situasjonen her og nå. I overgangen til voksenlivet er det mange valg og beslutninger med langsiktige konsekvenser som må fattes. Dette er avgjørelser som vil få betydning for levekårene viderei livet, og som også gir oss en pekepinn på neste generasjons ressurser og potensielle problemer.

Om publikasjonen

Tittel

Ungdoms levekår i 1990-årene

Ansvarlig

Kari-Mette Roalsø

Serie og -nummer

Statistiske analyser 015

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Levekår, Barn, familier og husholdninger

ISBN (trykt)

82-537-4358-0

ISSN

1892-7521

Antall sider

64

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt