Ginikoeffisient for menn og kvinner født i 1948 etter uføregrad. 2014 og 2016

Tilbake til artikkelen

Ginikoeffisient for menn og kvinner født i 1948 etter uføregrad. 2014 og 2016
  Gini for inntekt etter skatt
  2014 2016
Hele kullet 0,3194 0,2839
Alle uføre 0,1651 0,1610
Uføre menn 0,1568 0,1479
Uføre kvinner 0,1738 0,1570
Alle ikke-uføre 0,3356 0,3021
Ikke-uføre menn 0,3134 0,3158
Ikke-uføre kvinner 0,3122 0,2398

Kontakt