Tabell

Ginikoeffisient for menn og kvinner født i 1948 etter uføregrad. 2014 og 2016
 Gini for inntekt etter skatt
 20142016
Hele kullet0,31940,2839
Alle uføre0,16510,1610
Uføre menn0,15680,1479
Uføre kvinner0,17380,1570
Alle ikke-uføre0,33560,3021
Ikke-uføre menn0,31340,3158
Ikke-uføre kvinner0,31220,2398