Statistiske analyser 022

Sosialt utsyn 1998

Sosialt utsyn 1998 beskriver levekårene i Norge pa midten av 1990-tallet og hvordan de har utviklet seg gjennom de 10-15 siste arene. I en oversiktlig og lett tilgjengelig form samler og presenterer boka informasjon om levekarene fra ulike statistiske kilder.

Om publikasjonen

Tittel

Sosialt utsyn 1998

Serie og -nummer

Statistiske analyser 022

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Levekår

ISSN

1892-7521

Antall sider

245

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt