Statistiske analyser 035

Sosialt utsyn 2000

Større forskjeller i folks levekår

Flere sosialhjelpsklienter. Flere rike. Sterkere sentralisering. Kraftig prisstigning i boligmarkedet. Dette kjennetegner noen av utviklingstrekkene de to siste tiårene, viser Sosialt utsyn 1980-2000 (11.04)

Mannen fremdeles på topp De siste to tiårene har kvinnenes inntog i arbeidsmarkedet og utdanningssystemet meldt seg for fullt. Men det er fremdeles få kvinnelige ledere i næringslivet, og det er fremdeles kvinnene som har hovedansvaret for hus, hjem og barn (11.04)

Om publikasjonen

Tittel

Sosialt utsyn 2000

Serie og -nummer

Statistiske analyser 035

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Levekår

ISBN (trykt)

82-537-4789-6

ISSN

1892-7521

Antall sider

256

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt