Statistiske analyser 001

Sosialt utsyn 1993

Sosialt utsyn tar sikte på å gi et mest mulig oversiktlig og allsidig bilde av befolkningens levekår. I tekst og tall framstiller vi hva den offisielle statistikken forteller om hvordan vi lever på begynnelsen av 1990- tallet, og om utviklingen i levekårene det siste tiåret.

Om publikasjonen

Tittel

Sosialt utsyn 1993

Serie og -nummer

Statistiske analyser 001

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Omslagsdesign

Tommy Norman Hansen

Emne

Levekår

ISBN (trykt)

82-537-3874-9

ISSN

1892-7521

Antall sider

455

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt