Sosiale og økonomiske studier 070

Sosialt utsyn 1989

Sosialt utsyn gir et oversiktlig og allsidig bilde av befolkningens levekår. I tekst og tall framstiller vi hva den offentlige statistikken forteller om hvordan vi lever mot slutten av 1980-tallet, og om utviklingen i levekårene det siste tiåret.

Sosialt utsyn skal gi en oversiktlig beskrivelse av våre levekår. Framstillingen berører mange spørsmål som er sentrale i den politiske debatten.

Levekårsbeskrivelser skal ideelt kunne gi oss svar på spørsmål av typen: Bedres eller forverres helsetilstanden? Blir arbeidsmiljøet bedre eller verre? Sakker noen grupper akterut i velferdsutviklingen?

Tekst og tall viser virkningene som aktiviteten til stat, kommuner, næringsliv, organisasjoner og enkeltpersoner har for befolkningens levekår, fordelingen av levekår mellom ulike befolkningsgrupper og utviklingen over tid. Sosialt utsyn vil kunne vise om virkeligheten er i samsvar med de politiske mål.

Gjennom Sosialt utsyn beskriver vi hvordan levekårene er, hvordan vi har det. Men boken vil også gi et grunnlag for diskusjoner om hvordan forholdene burde være og hva som bør gjøres for å nå de mål vi setter oss.

Om publikasjonen

Tittel

Sosialt utsyn 1989

Serie og -nummer

Sosiale og økonomiske studier 070

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Levekår

ISBN (trykt)

82-537-2776-3

ISSN

1890-3479

Antall sider

230

Målform

Bokmål

Om Sosiale og økonomiske studier

I serien Sosiale og økonomiske studier publiseres større, vitenskapelige monografier som omhandler områder hvor SSB har forskningsvirksomhet.

Kontakt