Arbeid og arbeidsmiljø

Tilbake til artikkelen

Arbeid og arbeidsmiljø
  1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1Brudd i tidsserien mellom 1985 og 1986 (økning på 15 000 i arbeidsstyrken), mellom 1987 og 1988 (økning på 10 000), mellom 1995 og 1996 (økning på 10 000) og mellom 2005 og 2006 (økning på 7 000). Fra 2006 ble aldersgrensen senket fra 16 til 15 år, og alder regnes ikke lenger ved utgangen av året, men på referansetidspunktene for undersøkelsen (se også note 4, 5 og 6).
2Kort deltid er avtalt arbeidstid på under 20 timer i uka.
3Lang deltid er avtalt arbeidstid på 20-36 timer i uka, med unntak av personer med 32-36 timer som oppgir at dette utgjør heltid. Tallene før og etter 1988 er ikke helt sammenlignbare (ny beregningsmåte fører til en reduksjon i andelen med lang deltid på om lag 2 prosentpoeng fra 1989, og en tilsvarende økning i heltidsandelen).
4Tallene før og etter 1988 er ikke helt sammenlignbare (ny beregningsmåte fører til en økning i andelen med heltid på om lag 2 prosentpoeng fra 1989, og en tilsvarende reduksjon i andelen på lang deltid).
5Brudd i tidsserien mellom 1987 og 1988 pga. endringer i spørreskjemaet.
6Brudd i tidsserien mellom 1995 og 1996 (økning i ledighetstallet med 0,5 prosentpoeng pga. endret definisjon og undersøkelsesopplegg) og mellom 2005 og 2006, da aldersgrensen ble senket fra 16 til 15 år f.o.m. 2006, og alder ikke lenger regnes ved utgangen av året, men på referansetidspunktene for undersøkelsen.
7Brudd i tidsserien mellom 1995 og 1996 (økning i ledighetstallet med 0,5 prosentpoeng pga. endret definisjon og undersøkelsesopplegg).
8Sykefraværsprosenten er sykefraværsdagsverk i prosent av avtalte dagsverk.
9Fra 2006 ble nedre aldersgrense for å bli medregnet som sysselsatt senket fra 16 til 15 år, og aldersdefinisjonen endret fra alder ved utgangen av året til alder ved utgangen av referansetidspunktet.
10Bulgaria, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia, Ungarn.
11Gjelder personer med opphold i Norge på under 6 måneder, eller som ikke bor i Norge, men reiser daglig inn i landet for å arbeide. Omfatter ikke selvstendig næringsdrivende. Brudd i tidsserien mellom 2007 og 2008 pga. revisjon i 2008 (økning på 3 117 personer).
12Gjelder ansatte som ifølge avtalen kun skal arbeide i tidsrommet mandag-fredag kl. 06-18.
13Fra 2006 gjelder alle indikatorene 5.17-5.26 for aldersgruppen 18-66 år.
14Stadig gjentatte arbeidsoppgaver slik at man gjør det samme time etter time.
151989 og 1993: Et par ganger i måneden eller oftere. Fra 1996: En gang i måneden eller oftere. Gjelder plaging eller erting av arbeidskamerater, overordnede er ikke inkludert.
Arbeid                                                                    
5.1. Personer i arbeidsstyrken (sysselsatte og arbeidsledige) 15-74 år. Millioner1 1,940 1,975 1,995 2,014 2,034 2,067 2,128 2,171 2,183 2,155 2,142 2,126 2,130 2,131 2,151 2,186 2,240 2,287 2,323 2,333 2,350 2,361 2,378 2,375 2,382 2,400 2,446 2,507 2,591 2,590 2,602 2,629 2,677 2,704
Menn 1,147 1,157 1,165 1,164 1,167 1,174 1,190 1,209 1,209 1,197 1,181 1,163 1,167 1,163 1,172 1,187 1,212 1,234 1,251 1,250 1,258 1,260 1,262 1,259 1,263 1,272 1,296 1,323 1,370 1,366 1,378 1,387 1,419 1,431
Kvinner 0,793 0,818 0,830 0,850 0,867 0,893 0,938 0,962 0,974 0,957 0,961 0,962 0,963 0,968 0,979 0,999 1,028 1,054 1,072 1,083 1,092 1,101 1,116 1,116 1,119 1,127 1,150 1,183 1,222 1,224 1,224 1,243 1,259 1,274
                                                                     
5.2. Personer i arbeidsstyrken 15-74 år. Prosent1 67,2 67,9 67,9 68,1 68,3 68,8 70,4 71,3 71,1 69,8 69,2 68,5 68,4 68,2 68,6 69,6 71,2 72,5 73,3 73,3 73,4 73,5 73,5 72,9 72,6 72,4 72,0 72,8 73,9 72,8 71,9 71,4 71,5 71,2
Menn 15-24 år 64,5 64,9 66,8 65,7 64,2 64,1 67,0 68,7 69,9 65,3 64,2 59,6 59,2 58,5 58,0 58,1 61,8 64,8 66,3 66,7 67,3 64,8 65,1 63,2 61,9 61,2 58,1 58,6 62,9 58,0 57,6 55,6 57,1 56,9
Kvinner 15-24 år 54,5 53,6 53,1 55,9 53,3 56,4 61,5 63,1 64,0 59,5 56,9 55,6 54,1 52,9 53,0 53,5 57,0 58,3 61,2 61,1 61,6 61,3 63,8 62,0 61,3 59,0 58,1 60,3 62,5 59,2 57,1 56,9 58,1 58,5
Menn 55-66 år 79,1 78,2 77,8 75,5 74,7 74,0 72,5 71,9 71,0 69,6 67,4 66,5 66,2 65,8 65,2 66,0 67,0 68,8 69,9 68,8 69,2 69,5 69,5 70,5 69,8 69,5 69,4 70,3 70,8 69,7 69,0 68,8 70,2 69,9
Kvinner 55-66 år 46,9 48,4 48,4 48,5 48,4 49,3 49,7 50,3 49,9 48,7 49,1 49,9 49,7 49,4 50,3 51,9 53,8 54,1 55,0 55,9 56,7 59,2 59,7 59,9 58,9 58,1 57,5 60,5 60,3 60,4 60,4 60,5 61,0 61,5
                                                                     
5.3. Kvinner med barn under 7 år i arbeidsstyrken, etter alder på yngste barn. Prosent1                                                                    
0-2 år 46 49 49 53 55 58 65 66 68 68 69 70 71 72 71 72 74 75 75 72 76 77 76 76 76 76 80 79 82 81 81 80 78 79
3-6 år 57 59 60 62 64 69 73 76 74 75 74 75 76 76 77 80 79 83 84 81 84 86 85 80 84 85 86 84 86 88 86 88 86 85
                                                                     
5.4. Sysselsatte på kort deltid. Prosent av alle sysselsatte2 11,5 12,5 12,3 13,1 12,8 12,5 12,8 13,2 .. 13,0 13,4 13,5 13,2 13,1 13,2 13,2 13,1 12,6 12,5 12,6 12,2 12,3 12,6 12,8 13,1 12,8 13,0 12,6 12,5 12,6 12,6 12,3 12,0 12,5
Menn 3,9 4,1 4,1 4,6 4,5 4,6 4,8 5,5 .. 4,5 4,9 5,1 5,3 5,4 5,5 5,4 5,6 5,7 5,8 6,0 6,3 6,5 6,6 7,2 7,4 7,0 7,4 7,4 7,7 7,9 7,9 7,8 7,7 8,0
Kvinner 22,7 24,8 23,9 25,0 24,1 23,2 23,2 23,3 .. 23,7 23,3 23,3 22,3 22,0 22,2 22,4 21,8 21,0 20,5 20,1 19,0 18,8 19,3 18,9 19,5 19,3 19,3 18,5 17,9 17,8 17,8 17,4 16,9 17,5
                                                                     
5.5. Sysselsatte på lang deltid. Prosent av alle sysselsatte3 15,5 15,8 16,6 16,5 16,4 15,9 15,6 15,1 .. 13,4 13,2 13,2 13,6 14,1 13,2 13,3 13,3 13,5 13,4 13,8 13,3 13,6 13,7 13,8 13,9 13,8 14,3 14,2 14,2 14,3 14,0 14,0 14,4 13,9
Menn 5,9 6,6 6,9 7,0 6,9 6,0 5,6 5,7 .. 3,9 3,8 4,0 4,4 4,3 3,9 3,9 4,4 4,1 4,1 4,4 4,1 4,6 4,5 4,8 5,2 5,3 5,4 5,4 5,5 5,9 5,9 5,7 6,4 6,2
Kvinner 29,8 29,3 30,4 29,9 29,4 29,4 28,9 27,5 .. 25,2 24,6 24,2 24,6 25,5 24,2 24,3 23,9 24,6 24,3 24,6 23,9 23,9 24,0 23,8 23,6 23,3 24,4 24,0 24,0 23,6 23,1 23,3 23,4 22,5
                                                                     
5.6. Sysselsatte på heltid. Prosent av alle sysselsatte4 72,9 71,6 71,2 70,4 70,9 71,6 71,6 71,7 .. 73,6 73,4 73,3 73,1 72,9 73,5 73,4 73,6 73,9 74,1 73,7 74,4 74,1 73,8 73,4 73,0 73,4 72,6 73,2 73,2 73,1 73,2 73,4 73,5 73,7
Menn 90,2 89,3 88,9 88,4 88,5 89,4 89,6 88,8 .. 91,6 91,2 90,8 90,2 90,2 90,5 90,6 90,0 90,3 90,3 89,6 89,5 88,9 88,9 88,0 87,4 87,7 87,2 87,2 86,7 86,1 86,0 86,4 85,9 85,8
Kvinner 47,5 45,9 45,7 45,2 46,4 47,4 47,9 49,3 .. 51,1 51,8 52,4 52,9 52,4 53,5 53,3 54,2 54,6 55,2 55,3 57,0 57,2 56,7 57,1 56,8 57,4 56,3 57,5 58,1 58,6 58,9 58,9 59,7 60,1
                                                                     
5.7. Faktisk arbeidstid per uke. Timer5 36,2 35,9 35,9 35,6 35,9 36,2 36,4 35,9 36,5 36,4 36,0 35,7 35,6 35,6 35,7 35,6 35,3 35,3 35,4 35,4 35,1 34,9 34,8 34,6 34,6 34,9 34,5 34,4 34,6 34,2 34,1 34,4 34,3 34,1
Menn 41,1 41,0 41,1 40,8 41,0 41,5 41,9 41,0 41,6 41,2 40,6 40,3 40,0 40,0 40,0 39,8 39,5 39,3 39,5 39,3 38,8 38,5 38,4 38,0 38,1 38,3 38,0 37,7 37,8 37,4 37,2 37,5 37,4 37,0
Kvinner 29,2 28,6 28,7 28,5 28,9 29,3 29,3 29,3 30,1 30,2 30,1 30,0 30,0 30,2 30,3 30,3 30,0 30,2 30,4 30,6 30,6 30,5 30,5 30,4 30,3 30,8 30,4 30,4 30,8 30,6 30,5 30,7 30,8 30,7
                                                                     
5.8. Undersysselsatte i prosent av de deltidssysselsatte .. .. .. .. .. .. .. .. .. 11,1 12,7 13,7 15,4 15,2 15,7 15,8 15,3 14,2 13,3 11,6 11,6 11,6 12,6 14,3 16,0 16,2 11,8 10,1 8,8 8,8 10,1 10,4 9,8 9,6
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. 14,2 15,8 18,2 20,3 20,3 19,5 18,4 17,9 16,5 14,5 12,6 12,6 11,2 14,2 16,1 17,2 16,2 11,9 9,1 7,4 7,6 9,2 9,4 9,9 9,7
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10,4 12,0 12,7 14,2 14,0 14,7 15,2 14,6 13,8 12,9 11,3 11,3 11,7 12,1 13,8 15,6 16,0 11,8 10,4 9,2 9,3 10,5 10,6 9,6 9,8
                                                                     
5.9. Arbeidsledige (AKU) i prosent av arbeidsstyrken6 1,7 2,0 2,6 3,4 3,2 2,6 2,0 2,1 3,2 4,9 5,2 5,5 5,9 6,0 5,4 4,9 4,8 4,0 3,2 3,2 3,4 3,5 3,9 4,5 4,5 4,6 3,4 2,5 2,6 3,2 3,6 3,3 3,2 3,5
Menn 15-74 år 1,3 1,5 2,3 3,2 3,1 2,2 1,5 1,7 3,0 5,1 5,6 5,9 6,5 6,6 6,0 5,2 4,8 3,9 3,2 3,4 3,7 3,7 4,1 4,9 4,9 4,9 3,4 2,6 2,8 3,6 4,1 3,5 3,6 3,7
Kvinner 15-74 år 2,3 2,7 3,0 3,8 3,2 3,1 2,5 2,5 3,4 4,7 4,8 5,0 5,1 5,2 4,7 4,6 4,9 4,2 3,3 3,0 3,4 3,4 3,6 4,0 4,0 4,4 3,4 2,5 2,4 2,6 3,0 3,1 2,7 3,3
Menn 15-24 år 4,3 5,3 6,7 8,2 6,9 5,8 3,9 4,2 7,7 11,8 12,7 13,3 14,7 14,4 13,5 11,9 12,1 10,2 9,1 9,6 10,8 10,8 12,4 12,5 12,5 12,5 8,6 7,9 8,2 10,3 10,8 9,3 10,0 10,6
Kvinner 15-24 år 6,1 6,2 8,1 9,6 7,9 7,4 6,8 6,7 8,6 11,0 10,7 12,4 12,8 12,9 11,9 11,7 12,8 11,5 9,4 9,4 10,4 10,4 10,3 10,9 10,6 11,5 8,7 6,6 6,8 8,0 7,7 7,9 7,2 7,7
                                                                     
5.10. Langtidsledige (AKU). Prosent7 11,0 16,0 16,0 21,0 29,0 24,0 18,0 15,0 16,0 30,0 40,0 40,0 41,0 44,0 44,0 44,0 31,0 26,0 20,0 16,0 15,0 15,0 21,0 21,0 26,0 26,0 32 25 19 25 31 33 28 28
Menn 12,0 13,0 16,0 21,0 32,0 26,0 17,0 17,0 16,0 31,0 39,0 38,0 40,0 44,0 44,0 45,0 34,0 27,0 21,0 17,0 20,0 20,0 21,0 23,0 27,0 27,0 36 26 17 27 36 33 28 29
Kvinner 11,0 19,0 17,0 21,0 24,0 23,0 18,0 14,0 17,0 28,0 42,0 42,0 43,0 44,0 45,0 42,0 28,0 23,0 20,0 16,0 13,0 13,0 15,0 20,0 21,0 23,0 27 22 21 20 26 30 28 28
                                                                     
5.11. Totalt sykefravær for arbeidstakere (legemeldt og egenmeldt). Prosent8 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7,4 7,8 8,2 7,1 6,7 6,9 6,9 7,0 7,5 6,8 6,7 6,5 6,5
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6,1 6,4 6,8 5,8 5,4 5,6 5,5 5,6 6,1 5,4 5,3 5,0 5,0
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 9,1 9,5 10,0 8,7 8,3 8,6 8,7 8,9 9,3 8,5 8,6 8,4 8,3
                                                                     
5.12. Midlertidig ansatte i prosent av ansatte i alt .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 12,7 11,9 10,9 10,1 9,3 9,2 9,9 9,5 10,0 9,5 10,0 9,5 9,0 8,1 8,3 7,9 8,4 8,3
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10,6 9,3 8,3 7,7 7,3 7,0 7,8 7,7 8,3 7,5 7,7 7,5 7,0 6,4 6,9 6,5 6,7 6,6
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 15,0 14,6 13,7 12,8 11,5 11,6 12,1 11,3 11,8 11,6 12,5 11,6 11,1 9,7 9,8 9,4 10,1 10,1
                                                                     
5.13. Sysselsatte innvandrere etter landbakgrunn i prosent av personer 15-74 år i hver gruppe9 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 59,4 57,7 55,6 56,6 57,5 60,1 63,3 64,2 61,7 61,6 62,8 62,8 63,1
Norden og Vest-Europa .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 73,8 70,4 69,6 70,0 70,8 72,4 73,4 74,6 73,2 72,8 73,3 73,1 73,6
EU-land i Øst-Europa10 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 60,8 61,0 64,6 68,6 70,7 75,9 73,5 70,6 70,9 73,6 72,8 72,9
Øst-Europa ellers .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 57,5 55,8 53,9 55,5 56,2 58,7 61,9 63,2 61,0 61,5 62,2 62,1 62,8
Nord-Amerika og Oseania .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 54,9 55,0 54,5 56,6 58,3 61,1 64,2 65,7 64,7 64,1 65,8 66,4 66,0
Asia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 52,6 50,9 48,6 49,8 50,6 53,3 56,3 56,8 53,9 53,3 53,9 54,6 55,2
Afrika .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 46,2 43,8 40,3 41,2 41,8 45,2 49,0 49,7 45,3 43,9 44,2 42,5 41,9
Sør- og Mellom-Amerika .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 62,3 59,7 56,9 58,4 60,0 62,6 65,3 66,1 62,8 62,9 63,6 63,2 63,1
                                                                     
5.14. Sysselsatte på korttidsopphold i alt og fra utvalgte land11 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 26 255 31 976 37 888 55 343 64 297 80 427 74 654 69 276 70 998 82 765 90 248
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 20 427 25 413 30 591 46 713 53 257 65 320 59 611 55 760 58 259 68 449 74 478
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5 828 6 563 7 297 8 630 11 040 15 107 15 043 13 516 12 739 14 316 15 770
                                                                     
Fra Norden utenom Norge .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 13 770 14 606 15 665 20 218 24 184 31 641 30 493 28 728 28 432 32 605 35 572
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10 565 11 197 11 984 15 861 17 887 22 231 20 930 20 415 21 103 24 354 26 751
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 205 3 409 3 681 4 357 6 297 9 410 9 563 8 313 7 329 8 251 8 821
                                                                     
Fra EU-land i Øst-Europa10 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 356 4 453 9 084 18 493 23 405 29 618 25 410 22 418 24 160 30 703 34 253
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 131 3 850 8 131 17 058 21 533 27 129 23 024 20 264 21 832 27 807 30 800
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 225 603 953 1 435 1 872 2 489 2 386 2 154 2 328 2 896 3 453
                                                                     
5.15. Ansatte som arbeider dagtid både i hovedjobben og eventuelt i bijobben, 15-74 år. Prosent12 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 64,4 63,4 62,9 63,7 63,0 63,9 64,0 64,7 65,2 65,1 65,6 65,3 65,2
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 68,1 67,8 67,0 67,7 67,1 68,3 67,9 69,1 69,2 68,8 69,0 69,8 67,7
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 60,5 58,9 58,6 59,6 58,7 59,4 60,0 60,1 61,1 61,2 61,9 60,5 62,5
                                                                     
5.16. Ansatte som har skift- eller turnusarbeid i hovedjobben, 15-74 år. Prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 20,6 21,2 22,3 21,7 22,2 22,9 23,2 23,5 23,1 23,8 23,2 23,7 24,3
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 17,1 16,8 18,5 18,0 18,4 19,0 19,7 19,2 19,5 20,1 20,0 19,8 21,0
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 24,4 25,9 26,3 25,6 26,4 26,9 26,8 28,0 26,9 27,8 26,5 27,7 27,9
                                                                     
Arbeidsmiljø                                                                    
5.17. Ansatte som må løfte 20 kg minst fem ganger daglig, 16-66 år. Prosent13                                                                    
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. 22 .. .. .. 19 .. .. 24 .. .. .. 21 .. .. 17 .. .. 19 .. .. 15 .. .. .. 14
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. 14 .. .. .. 12 .. .. 10 .. .. .. 9 .. .. 10 .. .. 7 .. .. 7 .. .. .. 6
                                                                     
5.18. Ansatte som et par dager i uken eller oftere er fysisk utmattet når de kommer hjem fra jobb, 16-66 år. Prosent13                                                                    
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 19 .. .. 17 .. .. .. .. .. .. 19
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 23 .. .. 23 .. .. .. .. .. .. 24
                                                                     
5.19. Ansatte som daglig er utsatt for sterk støy, 16-66 år. Prosent13                                                                    
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10 .. .. .. 11 .. .. 10 .. .. .. 10 .. .. 9 .. .. 7 .. .. 7 .. .. .. 7
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5 .. .. .. 6 .. .. 5 .. .. .. 5 .. .. 6 .. .. 3 .. .. 4 .. .. .. 3
                                                                     
5.20. Ansatte som har vært utsatt for arbeidsulykker siste 12 måneder, 16-66 år. Prosent13                                                                    
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 .. .. 4 .. .. .. 4 .. .. 4 .. .. .. .. .. 3 .. .. .. 2
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 .. .. 2 .. .. .. 2 .. .. 2 .. .. .. .. .. 2 .. .. .. 1
                                                                     
5.21. Ansatte med monotont arbeid halvparten av arbeidstiden eller mer, 16-66 år. Prosent1314                                                                    
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 27 .. 27 .. .. 34 .. .. .. 35 .. .. 34 .. .. 42 .. .. 40 .. .. .. 38
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 36 .. 31 .. .. 37 .. .. .. 38 .. .. 38 .. .. 43 .. .. 43 .. .. .. 39
                                                                     
5.22. Ansatte som i høy grad kan bestemme selv hvordan de skal utføre arbeidet, 16-66 år. Prosent13                                                                    
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 69 .. .. .. 61 .. .. 64 .. .. 58 .. .. 68 .. .. .. 69
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 58 .. .. .. 52 .. .. 55 .. .. 45 .. .. 59 .. .. .. 57
                                                                     
5.23. Ansatte som daglig har så mye å gjøre at de må sløyfe lunsj, jobbe overtid, ta med arbeid hjem, 16-66 år. Prosent13                                                                    
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 9 .. .. 10 .. .. 8 .. .. .. 8
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5 .. .. 8 .. .. 6 .. .. .. 6
                                                                     
5.24. Ansatte som ofte eller av og til opplever dårlig forhold mellom ansatte og ledelse, 16-66 år. Prosent13                                                                    
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 40 .. 41 .. .. 33 .. .. .. 30 .. .. 29 .. .. 35 .. .. 28 .. .. .. 27
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 39 .. 42 .. .. 35 .. .. .. 32 .. .. 35 .. .. 40 .. .. 37 .. .. .. 35
                                                                     
5.25. Ansatte som utsettes for plaging eller ubehagelig erting på arbeidsplassen, 16-66 år. Prosent1315                                                                    
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 .. .. 2 .. .. .. 2 .. .. 2 .. .. 1 .. .. 2 .. .. .. 2
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 .. .. 2 .. .. .. 2 .. .. 2 .. .. 1 .. .. 2 .. .. .. 2
                                                                     
5.26. Ansatte som utsettes for vold eller trusler om vold på arbeidsplassen, 16-66 år. Prosent13                                                                    
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 .. .. 5 .. .. .. 4 .. .. 5 .. .. 4 .. .. 4 .. .. .. 5
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6 .. .. 6 .. .. .. 8 .. .. 9 .. .. 8 .. .. 9 .. .. .. 11

Kontakt