Samfunnsspeilet, 5/2014

Tabeller

Sosiale indikatorer

Publisert:

Sosiale indikatorer er tabeller med temaer om befolkning, helse, pleie og omsorg, utdanning, arbeid og arbeidsmiljø, inntekt, lønn og forbruk, trygd, sosialhjelp og barnevern, boforhold og boligøkonomi, fritid og kultur, kriminalitet, sosial og politisk deltakelse og økonomi.

I Samfunnspeilets utgave nummer 5, presenterer vi hvert tredje år et bredt utvalg av nøkkeltall og artikler om utviklingen i befolkningens levekår. På fagspråket heter disse nøkkeltallene sosiale indikatorer.

I år presenterer vi oppdaterte tabeller for sosiale indikatorer kun i nettutgaven av tidsskriftet, ikke i papirutgaven.

Tabellene viser i hovedsak tall for alle årene fra 1980 til 2013, men også noen tall for 2014, og kan brukes som et oppslagsverk når man trenger statistikken i det daglige arbeidet.

Kontakt