Statistiske analyser 072

Seniorer i Norge

Flere pensjonister må forsørges av stadig færre yrkesaktive I 1950 var det mer enn syv i yrkesaktiv alder per pensjonist, mens vi i 2050 kan forvente oss om lag to yrkesaktive per pensjonist. Utfordringen for Norge blir å øke antallet personer i yrkeslivet slik at de fremtidige offentlige pensjonsutgiftene reduseres. En ny rapport fra Statistisk sentralbyrå har sett nærmere på seniorenes hverdag.

Om publikasjonen

Tittel

Seniorer i Norge

Ansvarlig

Elisabeth Ugreninov

Serie og -nummer

Statistiske analyser 072

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Omslagsdesign

Siri E. Boquist

Emne

Levekår

ISBN (trykt)

82-537-6795-1

ISSN

1892-7521

Antall sider

175

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt