Notater 2005/30

Samordnet levekårsundersøkelse 2004 - tverrsnittsundersøkelsen

Dokumentasjonsrapport

Innhold

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Kontakt