Notater 2001/34

Samordnet levekårsundersøkelse 2000 - tverrsnittsundersøkelsen

Dokumentasjonsrapport

Innhold

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Kontakt