Publisert Tittel Åpne
2. september 2019 Flere personer utsatt for bedrageri Artikkel
18. oktober 2018 8 100 barn under 15 år blant seksual- og voldsofrene Artikkel
27. september 2017 Færre tyveriofre, men flere utsatte barn i anmeldelsene Artikkel