Økonomiske analyser, 3/2003

Mødre med 1-2-åringer - mye sammen med barna?

Publisert:

Kontantstøtte for foreldre med barn i alderen 1-2 år ble innført i 1998/99. Jevnt over bruker mødre med så små barn mye tid på barna. Mødre som mottar kontantstøtte, bruker i gjennomsnitt åtte timer hver dag sammen med barna, om lag to timer mer enn mødre som ikke mottar kontantstøtte, men som har barn i barnehage på full tid. Vi kan imidlertid ikke si at det er mottak av kontantstøtte i seg selv som medfører mer samvær med barna. Forskjellen er dels knyttet til at de som mottar kontantstøtte ofte også har barn under ett år og dermed permisjon fra jobben. Dessuten har de flere barn i alt enn mødre som ikke mottar kontantstøtte, og de bruker mindre tid til lønnet arbeid.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt