Tilfredshet med livet. Prosent og gjennomsnitt

Tilbake til artikkelen

Tilfredshet med livet. Prosent og gjennomsnitt
  9.-11. mars 12.-30. mars
  Lav (0-5) tilfredshet med livet Middels (6-8) tilfredshet med livet Høy (9-10) tilfredshet med livet Gjennomsnitt Antall svar Lav (0-5) tilfredshet med livet Middels (6-8) tilfredshet med livet Høy (9-10) tilfredshet med livet Gjennomsnitt Antall svar
Befolkningen i alt 21 51 28 7,1 4 790 22 52 26 7,0 12 635
Yrkesaktive 18 54 27 7,2 2 983 19 55 26 7,2 8 188
Arbeidsledige 57 36 7 4,9 81 50 37 13 5,5 278
Pensjonister 15 47 38 7,6 868 18 48 34 7,5 2 003
Personer over 65 år 17 47 37 7,6 963 18 48 35 7,5 2 273
Studenter/elever 20 57 23 7,1 395 24 56 19 6,7 917
Aleneboende under 45 år 30 54 16 6,4 383 31 53 16 6,4 1 033
Aleneboende 45 år eller eldre 27 46 28 6,9 509 27 49 25 6,9 1 363
Par uten barn 16 50 34 7,5 1 512 18 51 31 7,4 3 773
Par med barn 0-17 år 20 55 26 7,1 1 335 20 55 26 7,2 3 525
Enslige forsørgere med barn 0-17 år 34 44 22 6,3 125 33 49 19 6,4 326
Innvandrere 21 49 29 7,2 485 23 52 25 6,9 1 537

Kontakt