Opplevelse av glede siste 7 dager. Prosent og gjennomsnitt

Tilbake til artikkelen

Opplevelse av glede siste 7 dager. Prosent og gjennomsnitt
  9.-11. mars 12.-30. mars
  Lite glad (0-5) Middels glad (6-8) Svært glad (9-10) Gjennomsnitt Antall svar Lite glad (0-5) Middels glad (6-8) Svært glad (9-10) Gjennomsnitt Antall svar
Befolkningen i alt 22 51 27 7,0 4 789 25 51 23 6,8 12 627
Yrkesaktive 20 52 28 7,2 2 982 22 54 25 7,0 8 189
Arbeidsledige 44 38 18 5,8 81 46 40 14 5,7 278
Pensjonister 18 52 30 7,4 868 26 49 25 6,9 2 004
Personer over 65 år 20 52 28 7,2 963 26 48 26 7,0 2 271
Studenter/elever 21 56 23 7,0 395 24 55 20 6,8 918
Aleneboende under 45 år 28 53 19 6,5 383 33 50 17 6,4 1 032
Aleneboende 45 år eller eldre 28 47 25 6,8 509 32 45 22 6,6 1 364
Par uten barn 18 52 29 7,3 1 512 23 51 26 7,0 3 767
Par med barn 0-17 år 21 55 24 7,1 1 335 21 55 24 7,0 3 526
Enslige forsørgere med barn 0-17 år 32 42 26 6,5 125 28 49 24 6,8 326
Innvandrere 26 48 26 6,9 485 30 48 22 6,6 1 533

Kontakt