Opplevelse av bekymring siste 7 dager. Prosent og gjennomsnitt

Tilbake til artikkelen

Opplevelse av bekymring siste 7 dager. Prosent og gjennomsnitt
  9.-11. mars 12.-30. mars
  Lite bekymret (0-2) Middels bekymret (3-5) Svært bekymret (6-10) Gjennomsnitt Antall svar Lite bekymret (0-2) Middels bekymret (3-5) Svært bekymret (6-10) Gjennomsnitt Antall svar
Befolkningen i alt 44 31 25 3,5 4 790 35 34 31 4,0 12 627
Yrkesaktive 45 31 23 3,5 2 983 35 34 31 4,0 8 190
Arbeidsledige 24 31 45 4,9 81 25 27 47 5,0 278
Pensjonister 57 26 17 2,8 868 45 33 22 3,4 2 004
Personer over 65 år 54 29 17 2,9 963 45 32 22 3,4 2 271
Studenter/elever 32 36 31 4,1 395 31 35 34 4,3 918
Aleneboende under 45 år 37 37 26 3,8 383 27 34 38 4,5 1 032
Aleneboende 45 år eller eldre 49 32 20 3,3 509 39 37 24 3,7 1 364
Par uten barn 49 28 23 3,3 1 512 40 33 27 3,7 3 767
Par med barn 0-17 år 41 33 26 3,7 1 335 33 34 33 4,2 3 527
Enslige forsørgere med barn 0-17 år 33 37 31 4,1 125 27 35 38 4,6 326
Innvandrere 36 35 29 4,0 485 28 32 40 4,7 1 533

Kontakt