Levekårsundersøkelsen EU-SILC. Tema: Idrettsaktiviteter. Dokumentasjonsnotat

Publisert Tittel Åpne
16. januar 2020 Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2019. Tema: idrettsaktiviteter SammendragPDF (1.5 MB)
8. februar 2017 Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2016. Tema: Idrettsaktiviteter SammendragPDF (2.7 MB)
30. januar 2014 Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2013; Tema: Idretts- og kulturaktiviteter SammendragPDF (2.8 MB)