Notater 2004/89

Veier inn og samtidige aktiviteter

Langtidsmottakere av sosialhjelp 1997-1999

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Langtidsmottakere av sosialhjelp 1997-1999. Veier inn og samtidige aktiviteter

Ansvarlige

Sandra Lien, Øyvind Sivertstøl

Serie og -nummer

Notater 2004/89

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Seksjon for levekårsstatistikk

Emne

Trygd og stønad

Antall sider

63

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt