Materielle og sosiale mangler for barn i ulike barnefamilier. 2014. Prosent

Tilbake til artikkelen

Materielle og sosiale mangler for barn i ulike barnefamilier. 2014. Prosent
  Enslige forsørgere Barnefamilier med lav inntekt, 1 kvintil Alle par med barn (0-17)
Barnet/barna har/kan ikke …      
… klær som er kjøpt nye 2 2 1
… spise frukt og grønnsaker daglig 1 1 0
… spise kjøtt eller fisk daglig 3 1 0
… bøker passende for barnets alder 2 2 1
… utstyr til utendørsaktiviteter 1 1 1
… innendørsleker som passer barnets alder og ferdigheter 2 1 0
… regelmessig deltatt i organisert fritidsaktivitet 20 26 20
… egne markeringer av spesielle anledninger 2 2 1
… invitere venner på besøk for å leke 1 2 2
… dra på ferie i minst en uke i løpet av et år 8 6 1
… være med på skoletur eller arrangement som koster penger 2 2 1
… et trygt syed å leke utendørs 3 4 2
Antall observasjoner 219 326 1 861

Kontakt