Tabell

Materielle og sosiale mangler for barn i ulike barnefamilier. 2014. Prosent
 Enslige forsørgereBarnefamilier med lav inntekt, 1 kvintilAlle par med barn (0-17)
Barnet/barna har/kan ikke …   
… klær som er kjøpt nye221
… spise frukt og grønnsaker daglig110
… spise kjøtt eller fisk daglig310
… bøker passende for barnets alder221
… utstyr til utendørsaktiviteter111
… innendørsleker som passer barnets alder og ferdigheter210
… regelmessig deltatt i organisert fritidsaktivitet202620
… egne markeringer av spesielle anledninger221
… invitere venner på besøk for å leke122
… dra på ferie i minst en uke i løpet av et år861
… være med på skoletur eller arrangement som koster penger221
… et trygt syed å leke utendørs342
Antall observasjoner2193261 861