Sosialhjelpsmottakere som er registrert arbeidsledige, etter boligsituasjon. Hele landet, fylke og KOSTRA-gruppe. Prosent. 2017

Tilbake til artikkelen

Sosialhjelpsmottakere som er registrert arbeidsledige, etter boligsituasjon. Hele landet, fylke og KOSTRA-gruppe. Prosent. 2017
  Alle Bor i leid privat bolig Bor i leid kommunal bolig Bor i eid bolig Er uten bolig Annet
Hele landet 45 135 62 11 8 3,0 16
01 Østfold 3 230 69 6 6 3,9 15
02 Akershus 3 549 62 10 6 5,2 17
03 Oslo 6 185 67 14 5 2,3 12
04 Hedmark 2 124 61 10 11 2,4 15
05 Oppland 1 373 61 12 11 2,5 14
06 Buskerud 2 435 62 9 8 2,8 19
07 Vestfold 2 641 66 7 6 3,1 18
08 Telemark 2 100 57 12 10 1,6 20
09 Aust-Agder 1 090 70 5 9 1,6 16
10 Vest-Agder 1 668 66 8 7 6,2 13
11 Rogaland 3 965 65 10 8 2,5 16
12 Hordaland 4 157 60 12 8 3,1 17
14 Sogn og Fjordane 558 54 15 14 1,4 16
15 Møre og Romsdal 1 658 57 13 11 2,5 17
16 Sør-Trøndelag 2 856 59 17 6 2,6 15
17 Nord-Trøndelag 1 074 57 14 10 2,1 17
18 Nordland 1 981 58 13 10 1,7 17
19 Troms Romsa 1 531 55 16 7 5,2 17
20 Finnmark Finnmárku 960 51 16 12 4,1 16
KOSTRA-gruppe 1 465 53 8 18 0,9 21
KOSTRA-gruppe 2 1 320 56 9 14 1,1 19
KOSTRA-gruppe 3 893 55 9 15 1,2 19
KOSTRA-gruppe 4 84 46 5 23 4,8 21
KOSTRA-gruppe 5 272 42 17 17 1,5 22
KOSTRA-gruppe 6 577 45 14 18 1,2 22
KOSTRA-gruppe 7 2 690 61 10 9 3,1 17
KOSTRA-gruppe 8 2 764 61 11 9 2,5 16
KOSTRA-gruppe 10 1 374 62 9 13 2,0 14
KOSTRA-gruppe 11 3 521 60 9 11 2,2 18
KOSTRA-gruppe 12 1 511 57 15 9 3,2 15
KOSTRA-gruppe 13 18 006 64 9 6 3,8 16
KOSTRA-gruppe 14 5 373 60 17 5 3,5 14
KOSTRA-gruppe 15 6 185 67 14 5 2,3 12
KOSTRA-gruppe 16 100 57 15 14 2,0 12

Faktaside

Kontakt