Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som viktigste kilde til livsopphold, etter boligsituasjon. Hele landet, fylke og KOSTRA-gruppe. Prosent. 2017

Tilbake til artikkelen

Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som viktigste kilde til livsopphold, etter boligsituasjon. Hele landet, fylke og KOSTRA-gruppe. Prosent. 2017
  Bor i leid privat bolig Bor i leid kommunal bolig Bor i eid bolig Er uten bolig Annet
Hele landet 69 11 11 1,2 8
01 Østfold 79 4 9 1,3 7
02 Akershus 70 10 8 2,4 10
03 Oslo 75 12 4 1,1 7
04 Hedmark 63 12 17 1,7 6
05 Oppland 66 9 16 0,9 8
06 Buskerud 79 5 7 0,9 8
07 Vestfold 75 7 7 1,9 9
08 Telemark 64 11 17 1,1 7
09 Aust-Agder 71 6 16 0,0 7
10 Vest-Agder 74 6 10 0,8 8
11 Rogaland 70 9 12 0,8 8
12 Hordaland 67 14 9 1,1 9
14 Sogn og Fjordane 59 15 20 0,0 6
15 Møre og Romsdal 64 12 16 1,5 6
16 Sør-Trøndelag 66 17 11 1,5 4
17 Nord-Trøndelag 57 13 17 1,0 12
18 Nordland 62 11 19 0,9 7
19 Troms Romsa 60 17 13 0,7 9
20 Finnmark Finnmárku 58 11 21 1,4 8
KOSTRA-gruppe 1 64 6 22 1,3 6
KOSTRA-gruppe 2 59 9 24 0,7 7
KOSTRA-gruppe 3 57 11 24 0,6 7
KOSTRA-gruppe 4 49 7 39 0,0 5
KOSTRA-gruppe 5 50 14 29 0,0 8
KOSTRA-gruppe 6 48 19 26 1,4 6
KOSTRA-gruppe 7 70 8 11 1,1 10
KOSTRA-gruppe 8 70 10 11 1,1 8
KOSTRA-gruppe 10 68 9 12 1,5 9
KOSTRA-gruppe 11 64 9 19 0,9 7
KOSTRA-gruppe 12 61 13 17 1,1 7
KOSTRA-gruppe 13 73 9 9 1,5 8
KOSTRA-gruppe 14 70 17 5 1,0 7
KOSTRA-gruppe 15 75 12 4 1,1 7
KOSTRA-gruppe 16 44 22 28 2,0 4

Faktaside

Kontakt