Samfunnsspeilet, 1995/4

Enslige forsørgere - trygd, arbeid eller begge deler?

Publisert:

I løpet av livet går mange gjennom en fase som enslig forsørger. For de fleste varer eneforsørgerfasen i mindre enn fire år, mens en av ti er enslig forsørger i mer enn ti år (1990-data). Det er mer vanlig at enslige forsørgere forsørger seg gjennom inntektsgivende arbeid enn gjennom overgangsstønad fra folketrygden. Hovedkonklusjonen i denne artikkelen er likevel at de fleste gjør både - og: Mange veksler mellom jobb og overgangsstønad, og mange kombinerer de to inntektskildene i deler av, eller i hele, perioden som eneforsørger.

Åpne og les artikkelen i PDF (2.5 MB)

Kontakt