Notater 2004/41

En undersøkelse av den registrerte dagmammavirksomhet

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

En undersøkelse av den registrerte dagmammavirksomhet

Ansvarlige

Knut Løyland, Thor Olav Thoresen

Serie og -nummer

Notater 2004/41

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Forskningsavdelingen, Gruppe for skatt, fordeling og konsumentatferd

Emne

Trygd og stønad

Antall sider

23

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt