Statistiske analyser 032

Eldre i Norge

Seks av ti eldre mener å ha god helse

Selv om så mange som 85 prosent av dem som er 67 år eller eldre rapporterte om alvorlige eller mindre alvorlige sykdommer eller plager, vurderte hele 58 prosent egen helse som god eller meget god.

Eldre kvinner frykter vold

Relativt mange eldre er urolige for å bli utsatt for vold når de går ute på bostedet. Kvinner er mer engstelige enn menn.

Eldre-eksplosjon etter 2010

Fra 2010 vil antallet eldre over 67 år øke med gjennomsnittlig 13 000 per år. Gjennom flere tiår fram til 1990 har antall eldre i Norge økt, men har siden vært nesten konstant.

Lavere forbruk hos eldre

Eldre har lavere forbruksutgifter enn middelaldrende. Likevel er det svært få eldre som har problemer med å klare sine løpende utgifter.

Om publikasjonen

Tittel

Eldre i Norge

Ansvarlige

Eva Birkeland, Elin Skretting Lunde, Åsne Vigran, Berit Otnes

Serie og -nummer

Statistiske analyser 032

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Levekår

ISBN (trykt)

82-537-4718-7

ISSN

1892-7521

Antall sider

87

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt