Økonomiske analyser, 4/2013

Effekter av AFP på sysselsetting blant eldre arbeidstakere

Publisert:

En av hensiktene med førtidspensjonsordningen AFP var å sørge for en alternativ avgang for arbeidstakere som ellers ville ha vært nødt til å benytte ordninger som uføretrygd eller ledighetstrygd.

Åpne og les artikkelen i PDF (681 KB)

AFP-ordningen åpnet imidlertid også for en mulig tidlig og valgfri vei ut av arbeidsmarkedet for arbeidstakere som ikke hadde dette behovet. Et sentralt spørsmål er dermed i hvilken grad arbeidstakere som ellers ville ha vært i jobb velger å førtidspensjonere seg når AFP blir en mulig vei ut av arbeidsmarkedet. En gjennomgang viser store negative sysselsettingseffekter.

Kontakt