Sosial kontakt blant innvandrere og i hele befolkningen. Etter opprinnelsesland. Prosent

Tilbake til artikkelen

Sosial kontakt blant innvandrere og i hele befolkningen. Etter opprinnelsesland. Prosent
  Hele befolkningen Innvandrere
  I alt Polen Bosnia-Hercegovina Kosovo Tyrkia Irak Iran Afghanistan Paki­stan Sri Lanka Vietnam Eritrea Somalia
1Har verken gode venner på bosted, andre steder i Norge eller i utlandet.
Gift 39 62 65 67 65 79 58 54 48 85 84 63 37 40
Av disse: Ektefelle bor i Norge . 94 87 100 98 100 99 98 87 97 99 99 91 84
Samboende 42 6 10 8 9 2 4 5 3 1 1 11 6 3
Har gode venner på bosted 87 82 89 87 81 84 71 77 77 68 84 72 86 84
Mangler gode venner1 2 4 2 4 3 3 8 5 6 6 7 10 3 4
Har kontakt med gode venner minst en gang i måneden 94 82 83 88 86 83 77 78 78 75 76 72 85 89
Har noen som står en nær og kan snakke fortrolig med 97 84 89 92 91 85 74 80 74 80 75 85 82 83
Ganske eller veldig mye plaget med ensomhet siste 14 dager 5 10 7 9 5 10 16 17 13 11 6 3 7 9
Antall personer 7 508 4 423 369 356 372 357 360 395 359 371 385 347 388 364

Faktaside

Kontakt