Boforhold blant innvandrere og i hele befolkningen. Etter opprinnelsesland. Prosent

Tilbake til artikkelen

Boforhold blant innvandrere og i hele befolkningen. Etter opprinnelsesland. Prosent
  Hele befolkningen Innvandrere
  I alt Polen Bosnia-Hercegovina Kosovo Tyrkia Irak Iran Afghanistan Paki­stan Sri Lanka Vietnam Eritrea Somalia
Problemer med tak som lekker, fukt i vegger eller gulv 4 8 7 5 9 9 13 8 8 9 4 6 12 11
Plaget av støy fra naboer, trafikk, industri eller annen støy, når man oppholder seg inne i boligen 9 8 8 6 8 12 13 12 9 6 3 5 6 6
Fornøyd eller svært fornøyd med boligen 97 93 95 98 92 95 85 90 91 94 96 96 85 86
Antall personer 5 849 4 420 368 358 371 355 355 396 360 372 384 347 389 365

Faktaside

Kontakt