Notater 2003/33

Ikke-vestlige innvandrere og grupper med høy og lav utdanning; utredninger til Storbymeldingen, del 1

Bosettingsmønster og segregasjon i storbyregionene

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Bosettingsmønster og segregasjon i storbyregionene. Ikke-vestlige innvandrere og grupper med høy og lav utdanning; utredninger til Storbymeldingen, del 1

Ansvarlig

Silje Vatne Pettersen

Serie og -nummer

Notater 2003/33

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for personstatistikk/Seksjon for demografi og levekårsforskning

Emne

Levekår

Antall sider

70

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt