Tabell 1 10 indikatorer på subjektiv livskvalitet. Skeive og befolkningen i alt 18-79 år. Prosent

Tilbake til artikkelen

Tabell 1 10 indikatorer på subjektiv livskvalitet. Skeive og befolkningen i alt 18-79 år. Prosent
Optimisme for fremtiden Lav Middels Høy
Lesbisk eller homofil 27,1 47,1 25,8
Bifil 21,7 49,4 28,9
Annen seksuell orientering 23,9 41,6 34,5
Lhb+ 23,4 46,2 30,4
Hele befolkningen 15,4 50,5 34,1
       
Opplever mening med livet      
Lesbisk eller homofil 36,2 53,3 10,5
Bifil 38,9 44,4 16,7
Annen seksuell orientering 33,8 44,2 22,1
Lhb+ 36,2 46,5 17,4
Hele befolkningen 22,3 55,1 22,5
       
Opplever engasjement      
Lesbisk eller homofil 26,3 58,1 15,6
Bifil 26,6 57,2 16,3
Annen seksuell orientering 29,4 51,8 18,8
Lhb+ 28,1 54,9 17,1
Hele befolkningen 19,1 60,2 20,7
       
Opplever mestring      
Lesbisk eller homofil 22,9 65,5 11,6
Bifil 32,6 58,0 9,4
Annen seksuell orientering 39,6 48,5 11,9
Lhb+ 32,6 56,2 11,2
Hele befolkningen 21,3 60,6 18,1
       
Opplever å ha givende sosiale relasjoner      
Lesbisk eller homofil 20,4 52,5 27,1
Bifil 27,9 42,2 29,9
Annen seksuell orientering 37,9 38,5 23,6
Lhb+ 30,2 42,5 27,3
Hele befolkningen 21,9 44,5 33,6
       
Tilfredshet med fysisk helse      
Lesbisk eller homofil 33,3 54,0 12,7
Bifil 39,3 46,5 14,1
Annen seksuell orientering 35,2 39,8 25,0
Lhb+ 35,7 45,9 18,4
Hele befolkningen 27,4 52,7 19,9
       
Tilfredshet med psykisk helse      
Lesbisk eller homofil 37,3 38,1 24,6
Bifil 42,4 37,6 20,0
Annen seksuell orientering 34,6 34,4 31,0
Lhb+ 37,7 36,9 25,4
Hele befolkningen 21,7 42,3 36,0
       
Tilfredshet med bostedet      
Lesbisk eller homofil 16,1 38,3 45,5
Bifil 17,0 34,3 48,7
Annen seksuell orientering 22,3 39,9 37,8
Lhb+ 18,6 37,1 44,3
Hele befolkningen 11,4 37,2 51,5
       
Tilfredsheten med fritiden til rådighet      
Lesbisk eller homofil 28,7 46,9 24,4
Bifil 31,8 46,9 21,3
Annen seksuell orientering 29,8 40,8 29,4
Lhb+ 31,3 44,4 24,3
Hele befolkningen 25,4 43,2 31,5
       
Tilfredshet med økonomisk situasjon      
Lesbisk eller homofil 39,3 43,2 17,5
Bifil 51,9 31,8 16,3
Annen seksuell orientering 49,1 33,1 17,8
Lhb+ 47,6 35,1 17,2
Hele befolkningen 32,4 42,5 25,1

Kontakt