33351_not-searchable
/utdanning/statistikker/privgrs/aar
33351
Under 2 prosent i private grunnskoler
statistikk
2001-07-30T10:00:00.000Z
Utdanning
no
privgrs, Private grunnskoler, privatskoler (for eksempel Steinerskoler, Montessoriskoler, religiøse skoler)Grunnskoler, Utdanning
true

Private grunnskoler2000-2001

Innhold

Publisert:

Under 2 prosent i private grunnskoler

I skoleåret 2000/01 var det 10 100 grunnskoleelever i private skoler i Norge. Disse utgjorde 1,7 prosent av de 590 000 grunnskoleelevene. I Danmark går 12 prosent av elevene i privatskoler.

Oslo hadde størst andel grunnskoleelever i private grunnskoler skoleåret 2000/01 med 4,4 prosent. Hordaland hadde 2,7 prosent privatskoleelever og Vestfold 2,6 prosent. I Østfold og Akershus var tilsvarende tall om lag 2 prosent, mens det var under 1 prosent privatskoleelever i Telemark, Aust-Agder, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Nordland og Finnmark. I Sogn og Fjordane var det ingen elever i private grunnskoler.

 Andel elever i private grunnskoler. Skoleårene 1985/86, 1990/91, 1995/96 og 2000/01. Prosent

Økning de siste 15 årene

Det har vært en økning i andelen elever i private grunnskoler de siste 15 årene. Skoleåret 1985/86 gikk 4 400 av grunnskoleelevene i private skoler, noe som utgjorde 0,8 prosent av elevmassen. I Oslo gikk 3,9 prosent av elevene i private skoler dette skoleåret og i Vestfold 1,9 prosent.

Høy andel i Danmark

Danmark skiller seg markant ut i forhold til de andre nordiske landene med en høy andel av grunnskoleelevene i private skoler. Om lag 12 prosent av grunnskoleelevene i Danmark går i private grunnskoler. I Finland går omtrent 2 prosent av grunnskoleelevene i private skoler, og det har vært en svak økning i prosentandelen de senere år. I Sverige har økningen vært større. Av landets 1 034 900 grunnskoleelever skoleåret 1999/2000 gikk 3,4 prosent i private skoler. I Island har andelen elever i private skoler variert mellom 1 og 2 prosent de siste 15 årene, men i motsetning til for alle de andre nordiske landene ble andelen redusert noe fra skoleåret 1995/96 til skoleåret 1999/2000.

 Andel private grunnskoler. Skoleårene 1985/86, 1990/91, 1995/96 og 2000/01. Prosent

Dobbelt så mange private grunnskoler som i 1985

Skoleåret 2000/01 var 88 - eller 2,7 prosent - av de 3 260 grunnskolene i Norge private. Årsaken til at andelen private grunnskoler er høyere enn andelen elever i private grunnskoler, er at de private grunnskolene gjennomsnittlig har et lavere elevtall enn de offentlige skolene. Tallet på private grunnskoler er blitt fordoblet siden den nye privatskoleloven ble vedtatt i 1985. Skoleåret 1985/86 var 39 - eller 1,1 prosent - av landets 3 524 grunnskoler private.

Skoleåret 2000/01 var det Akershus, Rogaland og Hordaland som hadde flest private grunnskoler med ti skoler hver. I Oslo var det ni private skoler og i Vestfold sju. For øvrig var det bare én privat grunnskole i Finnmark, mens det var to privatskoler i Hedmark, Telemark, Aust-Agder, Møre og Romsdal og Nordland. I Sogn og Fjordane finnes det ingen private grunnskoler. Det er bare i Buskerud at det er blitt færre private grunnskoler de siste fem årene. I de fleste fylker har tallet på private grunnskoler økt, mens det har holdt seg stabilt i andre. I Sør-Trøndelag har antallet økt fra to til seks skoler og i Akershus fra seks til ti skoler. Finnmark hadde ingen private grunnskoler i 1995/96, men har nå altså én skole.

Steinerskoler, montessoriskoler og religiøse skoler

Av de 88 private skolene i 2000/01 var det 25 steinerskoler og åtte montessoriskoler. De fleste av de andre private grunnskolene er skoler som blir drevet på et kristent-pedagogisk grunnlag. Bare fem fylker er uten steinerskole. Det gjelder Telemark, Aust-Agder, Nord-Trøndelag, Nordland og Finnmark. I Aust-Agder og Finnmark er det imidlertid en montessoriskole. I Telemark, Nord-Trøndelag og Nordland blir alle de private grunnskolene drevet på et religiøst grunnlag. Selv om det er blitt 25 nye private grunnskoler de siste fem årene, har tallet på steinerskoler holdt seg forholdsvis stabilt. Enkelte nye montessoriskoler er blitt etablert i femårsperioden, men hovedtyngden av de nye skolene er kristne skoler.

Tabeller: