15488_om_not-searchable
/utdanning/statistikker/privgrs/aar
15488_om
statistikk
2001-07-30T10:00:00.000Z
Utdanning
no
true

Private grunnskoler2000-2001

Innhold

Om statistikken

Denne statistikken har ikke "Om statistikken".