322402_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/tpitralag/kvartal
322402
statistikk
2017-09-28T08:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Transport og reiseliv
no
tpitralag, Prisindekser for transport og lagring, prisutvikling, tjenesteprisindeks, godstransport, veitransport, sjøtransport, frakt, lufttransport, kjøle- og fryselager, tørrlagerLandtransport, Luftfart, Produsent- og engrosprisindekser, Sjøtransport, Transport og reiseliv, Priser og prisindekser
true

Prisindekser for transport og lagring2. kvartal 2017

Innhold

Publisert:

Fra og med 14. november 2017 vil de tre statistikkene Prisindeksar for informasjon og kommunikasjon, Prisindekser for transport og lagring og Prisindekser for næringslivstjenester publiseres samlet som Produsentprisindekser for tjenester.

 

Prisindekser for transport og lagring . 2010=100
IndeksEndring i prosent
2. kvartal 20171. kvartal 2017 - 2. kvartal 20172. kvartal 2016 - 2. kvartal 2017
Godstransport på vei115,1-0,41,2
Lufttransport med passasjerer115,62,2-6,3
Lagring107,3-0,33,9
Lasting og lossing, totalindeks114,41,02,7
Post og distribusjonsvirksomhet114,63,77,6