21518_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/bruktbolig/kvartal-forelopige
21518
Bare mindre endringer i boligprisene
statistikk
2003-03-28T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bruktbolig, Bruktboliger, prisindeksBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
true

Bruktboliger, prisindeks4. kvartal 2002, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Bare mindre endringer i boligprisene

Prisene på brukte boliger gikk ned med 0,8 prosent fra 3. til 4. kvartal i fjor. Fra 4. kvartal 2001 til 4. kvartal 2002 steg prisene med 5,6 prosent, ifølge foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå.

Denne statistikken oppdateres ikke lenger. Fortsetter som Boligprisindeksen


I Oslo og Bærum gikk prisene ned med 1,9 prosent fra 3. til 4. kvartal 2002. Prisnedgangen i Stavanger, Bergen og Trondheim var på 2,8 prosent i samme periode. Akershus utenom Bærum hadde en prisvekst på 0,8 prosent, mens boligprisene i landet for øvrig gikk ned med 0,4 prosent fra 3. til 4. kvartal i fjor.

5,6 prosent prisvekst det siste året

Boligprisene økte med 5,6 prosent fra 4. kvartal 2001 til 4. kvartal 2002. Den sterkeste prisveksten hadde Stavanger, Bergen og Trondheim, med 6,5 prosent. I Oslo og Bærum og resten av Akershus steg prisene med henholdsvis 5,9 og 4,1 prosent. Landet for øvrig hadde en prisvekst på 5,4 prosent i samme periode.

Av boligtypene var det småhus som steg mest i pris det siste året. Prisveksten for denne boligtypen var på 7,8 prosent. Prisene på eneboliger og blokkleiligheter steg til sammenligning med henholdsvis 4,4 og 6,2 prosent fra 4. kvartal 2001 til 4. kvartal 2002.

Til sammen 5 045 boligomsetninger er benyttet i indeksberegningene. Det er korrigert for at de foreløpige tallene bygger på en overvekt av omsetninger fra de to første månedene av kvartalet.

Prisindeks for bruktbolig. Selveier, foreløpige tall. 4. kvartal 2002.
1991=100
  4. kv. 2002 Endring i prosent
  3. kv. 2002 - 4. kv. 2002 4. kv. 2001 - 4. kv. 2002
Bruktbolig i alt  217,8 -0,8 5,6
Eneboliger  196,6 -1,2 4,4
Småhus  229,7 0,1 7,8
Blokkleiligheter  263,9 -0,8 6,2
       
Oslo m/Bærum  291,4 -1,9 5,9
Resten av Akershus  239,8 0,8 4,1
Stavanger, Bergen og Trondheim  242,4 -2,8 6,5
Resten av landet  188,3 -0,4 5,4