21460_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/bruktbolig/kvartal-endelige
21460
Prisene på brukte boliger gikk noe ned
statistikk
2003-03-24T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bruktbolig, Bruktboliger, prisindeksBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
true

Bruktboliger, prisindeks3. kvartal 2002, endelige tall

Innhold

Publisert:

Prisene på brukte boliger gikk noe ned

Prisene på brukte boliger gikk ned med 0,9 prosent fra 2. til 3. kvartal 2002, men var 5,6 prosent høyere enn i 3. kvartal 2001. Dette viser endelige tall fra Statistisk sentralbyrå.

De endelige indekstallene viser at Stavanger, Bergen og Trondheim var den eneste prissonen med vekst i boligprisene i 3. kvartal. Her steg prisene med 2,3 prosent i gjennomsnitt. I Oslo og Bærum sank prisene til sammenligning med 0,6 prosent i samme periode. I resten av Akershus og i landet for øvrig sank prisene med henholdsvis 2,8 og 1,3 prosent fra 2. til 3. kvartal i fjor.

Størst prisfall for eneboliger

Prisene på brukte eneboliger ble i gjennomsnitt 1,5 prosent lavere i 3. kvartal. Det er imidlertid geografiske variasjoner. I Oslo og Bærum og de øvrige storbyene økte prisene på eneboliger med henholdsvis 2,5 og 1,7 prosent. I Akershus utenom Bærum - sank prisene med 5,1 prosent. I resten av landet gikk prisene ned med 1,6 prosent. Prisene på småhus falt i gjennomsnitt med 0,3 prosent fra 2. til 3. kvartal i fjor. I Oslo og Bærum sank prisene med 1,7 prosent. I Akershus utenom Bærum og i de øvrige storbyene steg prisene for denne boligtypen med henholdsvis 0,5 og 3 prosent i det samme tidsrommet. Blokkleiligheter ble i gjennomsnitt 0,2 prosent billigere. Oslo og Bærum hadde den største prisnedgangen for denne boligtypen, med 0,9 prosent.

Sterkest prisvekst i Stavanger, Bergen og Trondheim det siste året

Fra 3. kvartal 2001 til 3. kvartal 2002 steg prisene på brukte boliger med 5,6 prosent i gjennomsnitt. Den sterkeste prisveksten hadde Stavanger, Bergen og Trondheim. Her økte prisene med 9,6 prosent. I Oslo og Bærum økte prisene med 5,8 prosent. Resten av Akershus og landet for øvrig hadde en prisvekst på henholdsvis 4,1 og 5,0 prosent i samme periode.

Småhus var den boligtypen som økte mest fra 3. kvartal 2001 til 3. kvartal i år, med 7,1 prosent. Eneboliger og blokkleiligheter ble henholdsvis 4,6 og 6,7 prosent dyrere i det samme tidsrommet.

Til sammen 6 911 boligomsetninger er benyttet i indeksberegningene.

Tabeller: