91694_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/bpi/kvartal
91694
Boligprisene ned 0,7 prosent
statistikk
2013-01-16T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bpi, Prisindeks for brukte boliger, prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetningerBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false

Prisindeks for brukte boliger4. kvartal 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Det er oppdaget feil i 'Indeksen for småhus i Nord-Norge' i perioden 2. kvartal 2012 – 1. kvartal 2014. Dette påvirker også totaltallene. Oppdaterte tall for denne perioden finner du i Statistikkbanken.

Boligprisene ned 0,7 prosent

Boligprisene gikk i gjennomsnitt ned 0,7 prosent fra 3. til 4. kvartal 2012. Prisene er likevel 6,7 prosent høyere enn for ett år siden.

Prisene på eneboliger og blokkleiligheter sank med 1,2 og 0,3 prosent, mens prisene på småhus steg med 0,1 prosent fra 3. til 4. kvartal 2012.

Boligprisindeks for eneboliger i Norge, Sverige og Danmark. 1. kvartal 1992-3. kvartal 2012. 1. kvartal 1992=100

Boligprisindeksen, etter boligtype. 1. kvartal 1992-4. kvartal 2012. 1. kvartal 1992=100

Prisen på blokkleiligheter økte mest

For 2012 sett under ett var boligprisene i gjennomsnitt 6,7 prosent høyere enn i 2011. Prisene på blokkleiligheter økte med 9,0 prosent. Småhus og eneboliger hadde en prisøkning på henholdsvis 6,4 og 5,9 prosent.

Boligprisene i Trondheim og Trøndelag økte mest med 8,4 prosent. Vestlandet utenom Bergen, samt Agder og Rogaland utenom Stavanger, hadde lavest økning. Prisøkningen her lå på 4,7 prosent.

Boligprisindeksen. Endring i prosent
 
 3. kvartal 2012-
4. kvartal 2012
    4. kvartal 2011-
4. kvartal 2012
 
I alt-0,76,7
Oslo med Bærum-1,38,3
Stavanger-0,97,2
Bergen0,75,3
Trondheim0,67,9
Akershus utenom Bærum1,18,4
Sør-østlandet-0,96,2
Hedmark og Oppland-2,06,8
Agder og Rogaland utenom Stavanger-0,25,1
Vestlandet utenom Bergen-0,63,8
Trøndelag utenom Trondheim-0,77,4
Nord-Norge-2,56,1
 

Utviklingen i storbyene

I 2012 var prisene i gjennomsnitt 60,9 prosent høyere enn i 2005. Den kraftigste prisøkningen finner vi i Stavanger der boligprisene har økt med 106,4 prosent i denne perioden. Den laveste prisveksten blant storbyene hadde Bergen og Trondheim med henholdsvis 54,2 og 58,8 prosent. I Oslo var økningen på 63,3 prosent i denne perioden.

Boliger som selges på forskjellig tidspunkt er ulike med hensyn til størrelse, beliggenhet og standard. For bedre å få frem den rene prisendringen mellom ulike tidspunkt, bruker SSB en metode som justerer for noen av disse kvalitetsforskjellene. Det korrigeres for forskjeller i størrelse, type, byggeår og geografisk beliggenhet. Beregningsmodellen korrigerer ikke for endring i boligenes standard. Det betyr at beregningene overestimerer prisveksten noe, ikke minst i perioder med sterk vekst i nybygging av boliger.

 

Til sammen 17 600 omsetninger er benyttet til indeksberegningene for 4. kvartal 2012.

Gjennomsnittlige kvadratmeterpriser og fullstendige tidsserier finnes i Statistikkbanken fra høyre marg.

Tabeller: