56350_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/bpi/kvartal
56350
Boligprisene flater ut
statistikk
2012-01-13T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bpi, Prisindeks for brukte boliger, prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetningerBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false

Prisindeks for brukte boliger4. kvartal 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Boligprisene flater ut

Boligprisene gikk ned med 0,4 prosent fra 3. til 4. kvartal i fjor og er da tilbake på samme nivå som i 2. kvartal 2011. Likevel er prisene 8,0 prosent høyere enn i 4. kvartal året før.

Boligprisindeks for eneboliger i Norge, Sverige og Danmark. 1. kvartal 1992=100

Boligprisindeksen, etter boligtype. 1. kvartal 1992=100

På landsbasis gikk boligprisene ned med 0,4 prosent fra 3. til 4. kvartal i fjor. Størst prisnedgang var det i Hedmark og Oppland, med 3,7 prosent, mens Bergen hadde den største økningen, med 1,9 prosent.

Eneboliger og småhus hadde begge en prisnedgang, på henholdsvis 0,8 og 0,1 prosent, fra forrige kvartal, mens blokkleiligheter økte med 0,3 prosent.

Boligprisindeksen. Endring i prosent
  3. kvartal 2011-4. kvartal 2011 4. kvartal 2010-4. kvartal 2011
I alt -0,4 8,0
Oslo med Bærum -0,5 9,4
Stavanger 1,3 9,0
Bergen 1,9 10,9
Trondheim 1,8 12,4
Akershus utenom Bærum -1,1 6,9
Sør-østlandet -1,3 6,8
Hedmark og Oppland -3,7 4,8
Agder og Rogaland utenom Stavanger -0,1 7,2
Vestlandet utenom Bergen 1,7 7,8
Trøndelag utenom Trondheim -2,2 10,3
Nord-Norge -1,2 4,7

Størst prisvekst i Trøndelag siste år

For 2011 sett under ett var boligprisene i gjennomsnitt 8,0 prosent høyere enn i 2010. Boligprisene i Trøndelag økte mest, med 11,0 prosent i Trondheim og 10,3 prosent i regionen Trøndelag utenom Trondheim. Nord-Norge hadde laveste økning, med 4,9 prosent.

Prisene på blokkleiligheter økte mest, med 10,3 prosent, mens småhus og eneboliger hadde en prisøkning på henholdsvis 8,0 og 7,2 prosent.

Utviklingen i storbyene

I 2011 var prisene i gjennomsnitt for hele landet 50,9 prosent høyere enn i 2005. Den kraftigste prisøkningen finner vi i Stavanger, der boligprisene har økt med 91,9 prosent i perioden. Den laveste prisveksten blant storbyene i denne perioden hadde Bergen og Trondheim, med henholdsvis 45,0 og 46,5 prosent. I Oslo var økningen på nivå med landsgjennomsnittet.

Til sammen 18 754 omsetninger er benyttet til indeksberegningene for 4. kvartal 2011.

Gjennomsnittlige kvadratmeterpriser og fullstendige tidsserier finnes i Statistikkbanken .

Tabeller: