28590_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/bpi/kvartal
28590
Boligprisene fortsetter å stige
statistikk
2009-07-17T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bpi, Prisindeks for brukte boliger, prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetningerBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false

Prisindeks for brukte boliger2. kvartal 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Boligprisene fortsetter å stige

Boligprisene økte med 5,3 prosent fra 1. til 2. kvartal i år, og ligger nå 1,5 prosent lavere enn toppnivået i 2. kvartal 2008. Av de ulike boligtypene steg prisene på eneboliger mest i 2. kvartal 2009.

Eneboliger ble 5,7 prosent dyrere fra 1. til 2. kvartal i 2009, mens prisene på blokkleiligheter og småhus økte med henholdsvis 4,9 og 4,5 prosent i samme periode. Blokkleiligheter koster nå i gjennomsnitt omtrent det samme som i 2. kvartal 2008, mens eneboliger og småhus er om lag 2 prosent billigere enn på samme tid i fjor.

Sterkest prisvekst i Nord-Norge og på Vestlandet

Det er relativt store regionale forskjeller når det gjelder prisutviklingen i Norge også i 2. kvartal 2009. Den sterkeste veksten i boligprisene har vært i Nord-Norge og på Vestlandet utenom Bergen, med en økning på henholdsvis 7,5 og 7,4 prosent. Av storbyene er det Oslo med Bærum som har hatt den høyeste prisveksten, med 6,9 prosent. Svakest vekst i boligprisene var det i Agder og Rogaland og i Akershus utenom Bærum, med vel 3 prosent.

Boligprisindeksen. Endring i prosent
 
  1. kvartal 2009-
2. kvartal 2009
2. kvartal 2008-
2. kvartal 2009
 
I alt 5,3 -1,5
Oslo med Bærum 6,9 -0,6
Stavanger 3,1 -5,2
Bergen 4,9 -5,1
Trondheim 3,5 -3,1
Akershus utenom Bærum 3,2 -4,9
Sør-Østlandet 5,1 -0,8
Hedmark og Oppland 4,0 -1,4
Agder og Rogaland utenom Stavanger 3,2 -3,3
Vestlandet utenom Bergen 7,4 3,5
Trøndelag utenom Trondheim 4,5 0,0
Nord-Norge 7,5 -0,5
 

Tabeller