84151_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/bpi/arkiv
84151
Boligprisene opp 0,6 prosent
statistikk
2012-10-12T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bpi, Prisindeks for brukte boliger, prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetningerBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false

Prisindeks for brukte boliger3. kvartal 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Det er oppdaget feil i 'Indeksen for småhus i Nord-Norge' i perioden 2. kvartal 2012 – 1. kvartal 2014. Dette påvirker også totaltallene. Oppdaterte tall for denne perioden finner du i Statistikkbanken.

Boligprisene opp 0,6 prosent

Boligprisene økte i gjennomsnitt 0,6 prosent fra 2. til 3. kvartal i år, og er nå 7 prosent høyere enn for ett år siden.

Boligprisindeksen, etter boligtype. 1. kvartal 1992=100

Boligprisindeks for eneboliger i Norge, Sverige og Danmark. 1. kvartal 1992=100

Fra 2. til 3. kvartal i år steg prisene på blokkleiligheter og småhus henholdsvis 2,8 og 0,3 prosent, mens prisene på eneboliger gikk ned 0,1 prosent.

Prisveksten har vært høyest i storbyene og i Nord-Norge, der boligene har blitt mellom 1,2 og 2,8 prosent dyrere siden foregående kvartal. I de andre regionene har prisene vært omtrent uendret eller blitt inntil 1,5 prosent billigere.

Sammenlignet med 3. kvartal i fjor har prisene på blokkleiligheter økt 9,3 prosent. Prisene for eneboliger og småhus økte i samme periode henholdsvis 6,4 og 6,2 prosent.

I Stavanger, Oslo inkludert Bærum og i Trondheim har prisveksten det siste året vært høyere enn landsgjennomsnittet, som var 7 prosent. I Bergen økte prisene 6,5 prosent.

Boligprisindeksen. Endring i prosent
 
 2.kvartal 2012-3. kvartal 20123. kvartal 2011-3. kvartal 2012
 
I alt0,67,0
Oslo med Bærum2,79,1
Stavanger2,89,6
Bergen1,36,5
Trondheim1,29,2
Akershus utenom Bærum0,06,1
Sør-østlandet-0,55,8
Hedmark og Oppland-0,85,0
Agder og Rogaland utenom Stavanger-0,45,3
Vestlandet utenom Bergen-1,56,2
Trøndelag utenom Trondheim-2,75,7
Nord-Norge1,76,8
 

Boliger som selges på forskjellig tidspunkt, er ulike med hensyn til størrelse, beliggenhet og standard. For bedre å få frem den rene prisendringen mellom ulike tidspunkt bruker SSB en metode som justerer for noen av disse kvalitetsforskjellene. Det korrigeres for forskjeller i størrelse, type, byggeår og geografisk beliggenhet. Beregningsmodellen korrigerer ikke for endring i boligenes standard. Det betyr at beregningene overestimerer prisveksten noe, ikke minst i perioder med sterk vekst i nybygging av boliger.

 

Til sammen 20 722 omsetninger er benyttet til indeksberegningene for 3. kvartal 2012.

Gjennomsnittlige kvadratmeterpriser og fullstendige tidsserier finnes i Statistikkbanken .

Tabeller: