84149_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/bpi/arkiv
84149
Boligprisene opp 3,2 prosent
statistikk
2012-07-13T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bpi, Prisindeks for brukte boliger, prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetningerBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false

Prisindeks for brukte boliger2. kvartal 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Det er oppdaget feil i 'Indeksen for småhus i Nord-Norge' i perioden 2. kvartal 2012 – 1. kvartal 2014. Dette påvirker også totaltallene. Oppdaterte tall for denne perioden finner du i Statistikkbanken.

Boligprisene opp 3,2 prosent

Boligprisene økte i gjennomsnitt med 3,2 prosent fra 1. til 2. kvartal i år.

Eneboliger ble 3,9 prosent dyrere fra 1. til 2. kvartal 2012, mens prisene på blokkleiligheter og småhus steg med henholdsvis 2,5 og 1,9 prosent.

Boligprisindeks for eneboliger i Norge, Sverige og Danmark. 1. kvartal 1992-1. kvartal 2012. 1. kvartal 1992 = 100

Boligprisindeksen etter boligtype. 1. kvartal 1992-2. kvartal 2012. 1. kvartal 1992 = 100

Boligprisene i Trøndelag, utenom Trondheim, har økt mest med hele 10,3 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2011. Dernest følger Trondheim hvor prisene har økt med 8,5 prosent.

I Oslo med Bærum og Stavanger har også prisveksten vært høyere enn landsgjennomsnittet som var på 6,7 prosent det siste året. I Bergen økte prisene med 5,8 prosent.

 

Prisene på blokkleiligheter økte mest det siste året, med 9,1 prosent. Tilsvarende prisvekst for småhus og eneboliger var 6,7 prosent og 5,8 prosent.

Boligprisindeksen. Endring i prosent
 
 1. kvartal 2012-
2. kvartal 2012
    2. kvartal 2011-
2. kvartal 2012
 
I alt3,26,7
Oslo med Bærum3,28,1
Stavanger3,47,8
Bergen-0,85,8
Trondheim4,48,5
Akershus utenom Bærum2,86,0
Sør-østlandet4,36,2
Hedmark og Oppland3,84,4
Agder og Rogaland utenom Stavanger4,05,2
Vestlandet utenom Bergen3,66,3
Trøndelag utenom Trondheim5,010,3
Nord-Norge1,06,1
 

Til sammen 24 829 omsetninger er benyttet til indeksberegningene for 2. kvartal 2012.

Gjennomsnittlige kvadratmeterpriser og fullstendige tidsserier finnes i Statistikkbanken .

Tabeller: