84147_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/bpi/arkiv
84147
Prisoppgang for alle boligtyper
statistikk
2012-04-20T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bpi, Prisindeks for brukte boliger, prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetningerBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false

Prisindeks for brukte boliger1. kvartal 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Prisoppgang for alle boligtyper

Boligprisene økte i gjennomsnitt med 3,5 prosent fra 4. kvartal 2011 til 1. kvartal 2012. Dette skjedde etter en utflating av boligprisene i 2. halvår i fjor.

Boligprisindeks for eneboliger i Norge, Sverige og Danmark. 1. kvartal 1992=100

Boligprisindeksen, etter boligtype. 1. kvartal 1992=100

Fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år var prisveksten omtrent lik for alle boligtypene. Prisene på småhus økte med 3,9 prosent, mens blokkleiligheter og eneboliger hadde en prisvekst på henholdsvis 3,5 og 3,3 prosent.

Boligprisene var i gjennomsnitt 6,3 prosent høyere i 1. kvartal 2012 enn i 1. kvartal 2011. Blokkleiligheter kostet 8,6 prosent mer, mens prisene på småhus og eneboliger har økt med henholdsvis 6,4 og 5,4 prosent i samme periode.

Boligprisindeksen. Endring i prosent
  4.kvartal 2011-1. kvartal 2012 1. kvartal 2011-1. kvartal 2012
I alt 3,5 6,3
Oslo med Bærum 3,5 7,0
Stavanger 1,8 5,6
Bergen 4,0 7,9
Trondheim 1,5 8,0
Akershus utenom Bærum 4,4 6,8
Sør-østlandet 3,3 7,0
Hedmark og Oppland 6,0 4,0
Agder og Rogaland utenom Stavanger 1,7 3,5
Vestlandet utenom Bergen 2,4 2,6
Trøndelag utenom Trondheim 5,8 10,4
Nord-Norge 5,3 9,4

Nordisk sammenligning

Etter finanskrisen har prisene på eneboliger utviklet seg forskjellig i de nordiske landene. Fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2011 steg prisene på eneboliger i Norge og Sverige med henholdsvis 25,1 og 9,5 prosent. I Danmark sank prisene med 9,6 prosent. Eneboliger i Danmark og Sverige kostet henholdsvis 7,5 og 2,8 prosent mindre i 4. kvartal 2011 enn i samme kvartal året før. Prisene på eneboliger i Norge steg med 7,1 prosent i samme periode.

Til sammen 19 425 omsetninger er benyttet til indeksberegningene for 1. kvartal 2012.

Gjennomsnittlige kvadratmeterpriser og fullstendige tidsserier finnes i Statistikkbanken .

Tabeller: