53114_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/bpi/arkiv
53114
Liten vekst i boligprisene
statistikk
2011-10-14T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bpi, Prisindeks for brukte boliger, prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetningerBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false

Prisindeks for brukte boliger3. kvartal 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Liten vekst i boligprisene

Boligprisene steg i gjennomsnitt med 0,3 prosent fra 2. til 3. kvartal 2011. Prisene er likevel 8,3 prosent høyere enn på samme tid i fjor.

Boligprisindeks for eneboliger i Norge, Sverige og Danmark. 1. kvartal 1992-2. kvartal 2011. 2. kvartal 1992=100

Boligprisindeksen, etter boligtype. 1. kvartal 1992-3. kvartal 2011. 1. kvartal 1992=100

På landsbasis økte boligprisene med 0,3 prosent fra 2. til 3. kvartal i år. I storbyene Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim og de to nordligste regionene steg prisene mellom 0,5 og 1,7 prosent. I de andre regionene var det prisnedgang siste kvartal.

Mens eneboliger gikk ned i pris, så hadde blokkleiligheter og småhus en prisøkning på henholdsvis 2,6 og 0,8 prosent.

Boligprisindeksen. Endring i prosent
  2. kvartal 2011-
3. kvartal 2011
3. kvartal 2010-
3. kvartal 2011
I alt 0,3 8,3
Oslo med Bærum 1,7 9,7
Stavanger 1,1 9,2
Bergen 0,7 8,8
Trondheim 0,5 10,0
Akershus utenom Bærum -0,1 8,1
Sør-østlandet -0,2 7,2
Hedmark og Oppland -1,4 5,8
Agder og Rogaland utenom Stavanger -0,5 8,2
Vestlandet utenom Bergen -1,4 6,1
Trøndelag utenom Trondheim 1,6 12,8
Nord-Norge 1,1 7,2

Boligprisene økte mest i Trøndelag siste år

Sammenlignet med 3. kvartal 2010 har prisene på boliger økt i gjennomsnitt med 8,3 prosent. Boligprisene i Trøndelag utenom Trondheim økte mest, med 12,8 prosent, etterfulgt av Trondheim med 10,0 prosent.

Prisene på blokkleiligheter økte mest i denne perioden, med 10,8 prosent. For småhus og eneboliger var den tilsvarende prisveksten 7,7 og 7,6 prosent.

Til sammen 21 563 omsetninger er benyttet til indeksberegningene for 3. kvartal 2011.

Gjennomsnittlige kvadratmeterpriser og fullstendige tidsserier finnes i Statistikkbanken .

Tabeller: