53112_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/bpi/arkiv
53112
Boligprisene økte
statistikk
2011-07-13T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bpi, Prisindeks for brukte boliger, prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetningerBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false

Prisindeks for brukte boliger2. kvartal 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Boligprisene økte

Boligprisene økte i gjennomsnitt med 2,8 prosent fra 1. til 2. kvartal i år.

Boligprisindeks for eneboliger i Norge, Sverige og Danmark. 1. kvartal 1992-1. kvartal 2011. 1. kvartal 1992=100

Boligprisindeksen, etter boligtype. 1. kvartal 1992-2. kvartal 2011. 1. kvartal 1992=100

Eneboliger ble 3,6 prosent dyrere fra 1. til 2. kvartal 2011, mens prisene på blokkleiligheter og småhus steg med henholdsvis 2,0 og 1,7 prosent.

Boligene på Sør-Østlandet og i Trøndelag utenom Trondheim hadde den største prisveksten det siste kvartalet, med henholdsvis 5,1 og 5,0 prosent.

Boligprisindeksen. Endring i prosent
  1. kvartal 2011-2. kvartal 2011 2. kvartal 2010-2. kvartal 2011
I alt 2,8 7,4
Oslo med Bærum 2,1 9,7
Stavanger 1,2 9,6
Bergen 1,1 7,4
Trondheim 3,9 12,4
Akershus utenom Bærum 3,5 7,2
Sør-østlandet 5,1 6,1
Hedmark og Oppland 3,4 5,7
Agder og Rogaland utenom Stavanger 2,3 7,2
Vestlandet utenom Bergen -0,1 5,0
Trøndelag utenom Trondheim 5,0 8,8
Nord-Norge 4,0 4,2

Sterkest prisvekst i Trøndelag det siste året

Prisene på boliger har økt med i gjennomsnitt 7,4 prosent fra 2. kvartal i fjor til 2. kvartal i år.

Av storbyene hadde Trondheim den største prisøkningen, med 12,4 prosent, og utenom storbyene hadde resten av Trøndelag størst økning, med 8,8 prosent, i denne perioden.

Til sammen 23 677 boligomsetninger er benyttet i indeksberegningene for 2. kvartal 2011.

Tabeller: