53110_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/bpi/arkiv
53110
Boligprisene opp 5,1 prosent
statistikk
2011-04-14T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bpi, Prisindeks for brukte boliger, prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetningerBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false

Prisindeks for brukte boliger1. kvartal 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Boligprisene opp 5,1 prosent

Boligprisene økte i gjennomsnitt med 5,1 prosent fra 4. kvartal 2010 til 1. kvartal 2011, etter prisnedgang i de to foregående kvartalene.

Boligprisindeks for eneboliger i Norge, Sverige og Danmark. 1. kvartal 1992-4. kvartal 2010. 1. kvartal 1992=100

Boligprisindeksen etter boligtype. 1. kvartal 1992-1. kvartal 2011. 1. kvartal 1992=100

Prisveksten var omtrent lik for alle boligtypene fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år. Prisene på blokkleiligheter økte med 5,7 prosent, mens eneboliger og småhus hadde en prisvekst på 5,0 prosent.

Bergen og resten av Vestlandet hadde sterkest vekst i boligprisene denne perioden. Her økte prisene i gjennomsnitt med 6,9 og 7,7 prosent.

Boligprisindeksen. Endring i prosent
  4. kvartal 2010-1. kvartal 2011 1. kvartal 2010-1. kvartal 2011
I alt 5,1 8,4
Oslo med Bærum 5,9 10,9
Stavanger 5,1 10,3
Bergen 6,9 12,2
Trondheim 5,7 9,2
Akershus utenom Bærum 4,5 5,8
Sør-østlandet 3,1 4,7
Hedmark og Oppland 6,7 5,1
Agder og Rogaland utenom Stavanger 5,3 9,8
Vestlandet utenom Bergen 7,7 10,7
Trøndelag utenom Trondheim 5,7 9,1
Nord-Norge 0,8 3,4

Sterk prisvekst i storbyene siste år

Boligprisene steg i gjennomsnitt med 8,4 prosent fra 1. kvartal 2010 til 1. kvartal 2011. Størst prisvekst hadde Bergen med 12,2 prosent. I de andre storbyene økte boligprisene med mellom 9,2 og 10,9 prosent i samme periode.

Prisveksten utenom storbyene var størst i regionen Vestlandet utenom Bergen med 10,7 prosent, mens Nord-Norge i denne perioden hadde den laveste økningen i boligprisene med 3,4 prosent.

Prisen på blokkleiligheter økte mer enn de andre boligtypene siste år med et gjennomsnitt på 9,7 prosent. Største økning hadde Stavanger med 13,7 prosent, og lavest hadde Sør-Østlandet med 7,0 prosent. Småhus og eneboliger hadde en prisvekst på henholdsvis 9,0 og 7,5 prosent siste år.

Til sammen 18 734 omsetninger er benyttet til indeksberegningene for 1. kvartal 2011.

Gjennomsnittlige kvadratmeterpriser og fullstendige tidsserier finnes i Statistikkbanken .

Tabeller: