28620_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/bpi/arkiv
28620
Boligprisene flater ut
statistikk
2011-01-18T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bpi, Prisindeks for brukte boliger, prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetningerBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false

Prisindeks for brukte boliger4. kvartal 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Boligprisene flater ut

Boligprisene gikk i gjennomsnitt ned med 0,1 prosent fra 3. til 4. kvartal 2010. Likevel er prisene 6,6 prosent høyere enn i 4. kvartal året før.

På landsbasis gikk boligprisene ned med 0,1 prosent fra 3. til 4. kvartal i fjor. Størst prisnedgang var det i Hedmark og Oppland med 2,8 prosent, mens Stavanger hadde den største økningen med 1,5 prosent.

Eneboliger var den eneste boligtypen som sank i pris, med en nedgang på 0,4 prosent. Blokkleiligheter og småhus hadde begge en prisøkning, henholdsvis 0,3 og 0,2 prosent.

Boligprisindeksen, etter boligtype. 1. kvartal 1992=100

Boligprisindeksen. Endring i prosent
  3. kvartal 2010-4. kvartal 2010 4. kvartal 2009-4. kvartal 2010
I alt -0,1 6,6
Oslo med Bærum -0,2 6,7
Stavanger 1,5 9,5
Bergen 0,0 9,0
Trondheim -0,4 9,1
Akershus utenom Bærum 0,0 4,4
Sør-østlandet -0,9 5,4
Hedmark og Oppland -2,8 3,1
Agder og Rogaland utenom Stavanger 0,9 7,2
Vestlandet utenom Bergen 0,0 5,7
Trøndelag utenom Trondheim 0,0 9,7
Nord-Norge 1,1 7,6

Boligprisindeks for eneboliger i Norge, Sverige og Danmark. 1. kvartal 1992=100

Boligprisene opp 6,6 prosent siste år

Sammenlignet med 4. kvartal 2009 har prisene på boliger økt i gjennomsnitt 6,6 prosent.

Prisene på småhus økte mest, med 7,7 prosent, mens eneboliger og blokkleiligheter hadde en prisøkning på henholdsvis 6,4 og 5,4 prosent.

For 2010 sett under ett var boligprisene i gjennomsnitt 8,3 prosent høyere enn i 2009. Boligprisene i Stavanger økte mest, med 14,5 prosent, mens regionen Vestlandet utenom Bergen hadde laveste økning, med 5,2 prosent.

Til sammen er 17 652 boligomsetninger benyttet i indeksberegningene for 4. kvartal 2010.

Gjennomsnittlige kvadratmeterpriser og fullstendige tidsserier finnes i Statistikkbanken .

Tabeller: