28581_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/bpi/arkiv
28581
Boligprisene opp 3,7 prosent
statistikk
2010-07-19T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bpi, Prisindeks for brukte boliger, prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetningerBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false

Prisindeks for brukte boliger2. kvartal 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Boligprisene opp 3,7 prosent

Boligprisene økte i gjennomsnitt med 3,7 prosent fra 1. til 2. kvartal i år.

Boligprisindeksen, etter boligtype. 1. kvartal 1992-2. kvartal 2010. 1. kvartal 1992=100

Boligprisindeks for eneboliger i Norge, Sverige og Danmark. 1. kvartal 1992-1. kvartal 2010. 1. kvartal 1992=100

Eneboliger ble 4,6 prosent dyrere fra 1. til 2. kvartal 2010, mens prisene på småhus og blokkleiligheter steg med henholdsvis 2,9 og 2,1 prosent.

Boligene i Bergen og resten av Vestlandet hadde den største prisveksten det siste kvartalet, med henholdsvis 5,7 og 5,4 prosent.

Vestlandet

Vestlandet omfatter i denne sammenheng fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.

Trondheim hadde lavest prisøkning i denne perioden, med 0,9 prosent.

Boligprisindeksen. Endring i prosent
  1. kvartal 2010-2. kvartal 2010 2. kvartal 2009-2. kvartal 2010
I alt 3,7 9,1
Oslo med Bærum 3,2 8,9
Stavanger 1,9 16,8
Bergen 5,7 14,6
Trondheim 0,9 11,6
Akershus utenom Bærum 2,2 9,4
Sør-østlandet 3,8 7,8
Hedmark og Oppland 2,9 8,2
Agder og Rogaland utenom Stavanger 4,8 10,7
Vestlandet utenom Bergen 5,4 3,6
Trøndelag utenom Trondheim 5,3 9,9
Nord-Norge 3,2 8,1

Sterkest prisvekst i Stavanger og Bergen siste år

Fra 2. kvartal i fjor til 2. kvartal i år har prisene på boliger økt med i gjennomsnitt 9,1 prosent.

Den største prisøkningen hadde storbyene Stavanger og Bergen med henholdsvis 16,8 og 14,6 prosent. Resten av Vestlandet derimot stod i denne perioden for Norges laveste prisstigning, med en gjennomsnittlig økning i boligprisene på 3,6 prosent.

Til sammen er 22 673 boligomsetninger benyttet i indeksberegningene for 2. kvartal 2010.

Tabeller: