28583_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/bpi/arkiv
28583
Boligprisene opp 3,4 prosent
statistikk
2010-04-20T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bpi, Prisindeks for brukte boliger, prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetningerBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false

Prisindeks for brukte boliger1. kvartal 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Boligprisene opp 3,4 prosent

Boligprisene økte i gjennomsnitt med 3,4 prosent fra 4. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010 etter å ha holdt seg stabile i de to foregående kvartalene.

Eneboliger og småhus hadde størst prisøkning fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år, med henholdsvis 3,9 og 3,7 prosent, mens prisene for blokkleiligheter økte med 1,5 prosent i samme periode.

Boligprisindeks for eneboliger i Norge, Sverige og Danmark. 1. kvartal 1992= 100

Boligprisindeksen etter boligtype. 1. kvartal 1992=100

Boligene i Trondheim og resten av Trøndelag hadde den største prisøkningen det siste kvartalet, med henholdsvis 5,5 og 6,3 prosent. Oslo med Bærum hadde lavest prisvekst i denne perioden, med en økning på 1,8 prosent.

Boligprisindeksen. Endring i prosent
  4. kvartal 2009-
1. kvartal 2010
   1. kvartal 2009-
1. kvartal 2010
I alt 3,4 10,8
Oslo med Bærum 1,8 12,7
Stavanger 4,4 18,2
Bergen 3,8 13,8
Trondheim 5,5 14,5
Akershus utenom Bærum 3,1 10,5
Sør-østlandet 3,7 9,2
Hedmark og Oppland 4,7 9,5
Agder og Rogaland utenom Stavanger 2,8 9,1
Vestlandet utenom Bergen 2,8 5,5
Trøndelag utenom Trondheim 6,3 9,1
Nord-Norge 5,0 12,7

Sterk prisvekst i Stavanger siste år

Fra 1. kvartal i fjor til 1. kvartal i år steg boligprisene i Stavanger med 18,2 prosent. I Oslo med Bærum, Bergen og Trondheim har også prisveksten vært høyere enn landsgjennomsnittet som var på 10,8 prosent det siste året.

Til sammen er 16 669 boligomsetninger benyttet i indeksberegningene for 1. kvartal 2010.

Tabeller: