28585_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/bpi/arkiv
28585
Uendrede boligpriser
statistikk
2010-01-19T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bpi, Prisindeks for brukte boliger, prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetningerBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false

Prisindeks for brukte boliger4. kvartal 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Uendrede boligpriser

Boligprisene forble uendret fra 3. til 4. kvartal 2009. Fra 4. kvartal 2008 har det vært en økning på 11,6 prosent.

Boligprisindeksen etter boligtype. 1. kvartal 1992-4. kvartal 2009. 1. kvartal 1992=100

Boligprisindeks for eneboliger i Norge, Sverige og Danmark. 1. kvartal 1992-3. kvartal 2009. 1. kvartal 1992=100

Fra 3. til 4. kvartal i fjor steg prisene på småhus og blokkleiligheter med 0,7 og 0,2 prosent, mens prisene på eneboliger sank med 0,3 prosent.

Blokkleiligheter hadde en prisøkning på 16,0 prosent fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2009, mens prisene for småhus og eneboliger økte med henholdsvis 12,5 og 9,7 prosent i samme periode.

Fra 2008 til 2009 steg boligprisene med 1,9 prosent. Prisene på blokkleiligheter økte mest med 4,2 prosent.

Boligprisindeksen. Endring i prosent
  3. kvartal 2009-
4. kvartal 2009
4. kvartal 2008-
4. kvartal 2009
I alt 0,0 11,6
Oslo med Bærum -0,8 15,2
Stavanger 5,7 15,2
Bergen 0,2 13,9
Trondheim 2,8 13,9
Akershus utenom Bærum 0,3 13,0
Sør-østlandet -1,1 8,5
Hedmark og Oppland -0,4 9,8
Agder og Rogaland utenom Stavanger 1,0 11,1
Vestlandet utenom Bergen 0,4 8,0
Trøndelag utenom Trondheim -2,0 9,6
Nord-Norge -0,5 10,1

Utviklingen i storbyene

I 2009 var prisene i gjennomsnitt 29 prosent høyere enn i 2005. Den kraftigste prisøkningen finner vi i Stavanger der boligprisene har økt med 53 prosent i perioden. Den laveste prisveksten i denne perioden hadde Trondheim og Bergen med henholdsvis 18,0 og 18,4 prosent.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpriser for alle kommuner i 2009 ligger nå i Statistikkbanken.

Til sammen er 16 611 boligomsetninger benyttet i indeksberegningene for 4. kvartal 2009.

Tabeller: