28588_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/bpi/arkiv
28588
Prisoppgang for alle boligtyper
statistikk
2009-10-14T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bpi, Prisindeks for brukte boliger, prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetningerBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false

Prisindeks for brukte boliger3. kvartal 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Prisoppgang for alle boligtyper

Blokkleiligheter hadde størst prisøkning fra 2. til 3. kvartal i år, med 3,9 prosent. Prisene på småhus og eneboliger steg med henholdsvis 2,5 og 0,8 prosent.

Boligprisindeksen, etter boligtype. 1. kvartal 1992=100

Totalt økte prisene med 1,8 prosent fra 2. til 3. kvartal og er nå 3,8 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Blokkleiligheter koster nå i gjennomsnitt 6,6 prosent mer enn i 3. kvartal 2008, mens prisene på småhus og eneboliger har økt med 3,9 og 2,8 prosent i denne perioden.

Boligprisindeksen. Endring i prosent
 
 2. kvartal 2009-3. kvartal 20093. kvartal 2008-3. kvartal 2009
 
I alt1,83,8
   
Oslo med Bærum4,46,6
Stavanger3,93,3
Bergen4,26,5
Trondheim2,03,9
   
Akershus utenom Bærum3,52,3
Sør-østlandet1,32,7
Hedmark og Oppland0,93,4
Agder og Rogaland utenom Stavanger1,7-0,3
Vestlandet utenom Bergen-4,97,8
Trøndelag utenom Trondheim0,2-3,8
Nord-Norge0,41,6
 

Store regionale forskjeller

Den kraftigste prisøkningen hadde storbyene Oslo - med Bærum, og Stavanger med henholdsvis 4,4 og 3,9 prosent siste kvartal, mens den laveste økningen var i Trøndelag utenom Trondheim, med 0,2 prosent. På Vestlandet utenom Bergen sank imidlertid boligprisene med 4,9 prosent etter en kraftig prisoppgang i forrige kvartal.

Boligprisindeks for eneboliger i Norge, Sverige og Danmark. 1. kvartal 1992=100

Oppdatert beregningsmodell

Fra og med 2009 benyttes kun datagrunnlaget fra finn.no. Antall indekser er utvidet til å omfatte elleve regioner, hvorav fire er storbyer. Det beregnes ikke lenger separate indekser for selveier- og borettslagsleiligheter. Eierformen er isteden tatt inn som en prisforklaringsvariabel i regresjonsmodellene. Regresjonsmodellene, som brukes til å beregne priskoeffisienter til bruk i indeksberegningene, er utvidet med flere prissoner i alle regioner og storbyer. I tillegg kommer nye forklaringsvariabler: boligens byggeår, om den ligger i tett- eller spredtbygd område og kommunens sentralitet. Verdien av boligbestanden brukes som vekter til å beregne totalindekser for hele landet, regioner, storbyer og boligtype. Denne metoden for vekting er brukt siden 2002.

 

Endret publisering

Det er beregnet nye tall tilbake til 2005, og indeksene publiseres nå med 2005=100. Det publiseres prisindekser for alle tre boligtyper pluss en totalindeks for alle regioner og storbyer med unntak av

Hedmark og Oppland, Trøndelag utenom Trondheim samt Nord-Norge. For disse regionene publiseres det ikke indekser for småhus. Dette skyldes at denne boligtypen har få omsetninger i disse områdene. Et for spinkelt tallgrunnlag gir stor usikkerhet.

 

Gjennomsnittlige kvadratmeterpriser og fullstendige tidsserier finnes i Statistikkbanken.

 

Til sammen er 19 023 boligomsetninger benyttet i indeksberegningene for 3. kvartal 2009.

Tabeller: